Papers 2021

Papers

  • Hościło A., Lewandowska A., Wiśniewska E., 2021, Ewidencja z satelity, Głos Lasu, Nr 4 (601), str. 38-40.
  • Waśniewski, A., Hościło, A., Chmielewska, M., (2021): Can a Hierarchical Classification of Senti-nel-2 Data Improve Land Cover Mapping? Remote Sensing 2021, (accepted 16.02.2022) (Web of Science, Scopus)

Scientific conferences

  • Hościło A., 2021, Enhancing the user uptake of Land Cover/Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases (InCoNaDa), Project Kick-off Conference, Programme ‘Applied Research’, calls: POLNOR 2019 and POLNOR CCS, 14.06.2021, Warsaw
  • Waśniewski A., Kałuski M., Hościło A., Lewandowska A., Chmielewska M., 2021, Can a Hierarchical Classification of Sentinel-2 Data Improve the Land Cover Mapping?, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing – New Solutions for Science and Practice, 7-10.06.2021, Warsaw, ABSTRACT
  • Hościło A., 2021, EO Capacity Development in Poland, Meeting of the GEO Capacity Development webinar, 28.04.2021 on line
  • Chmielewska M., Hościło A., Waśniewski A., (2021): Analiza porównawcza obszarów trawiastych z europejskiego programu Copernicus względem krajowych danych referencyjnych, XXX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej "INTERDYSCYPLINARNA ROLA GEOINFORMACJI", 10.11.2021, referat, online (materials not incluted in Web of Science Core Collection).
  • Hościło A., (2021): The SAT4EST application supporting the management of non-state forests, European Copernicus4Regions webinar: Copernius4Regions webinar: How Copernicus helps European regions to better preserve and grow Europe’s forests, 23.09.2021, online. https://www.youtube.com/watch?v=hEqoSmIrLqA ; https://www.nereus-regions.eu/2021/09/23/follow-up-copernicus4regions-webinar-how-copernicus-helps-european-regions-to-better-preserve-and-grow-europes-forests/
  • Hościło A., Stosio D., (2021): Możliwości teledetekcyjnego monitorowania zmian powierzchni biologicznie czynnej, XIX Dzień Teledetekcji – conference organized by Politechnika Warszawska, 21.12.2021, referat, online.
  • Program Copernicus dla użytkowników, Dzień Obserwacji Ziemi – organized by NCBIR. 15.09.2021, online (invited).