Projekty finansowane przez NCN

Projekty finansowane przez NCN

Aktualne projekty realizowane przez Centrum Geodezji i Geodynamiki

  • Wykorzystanie danych z misji typu GRACE wraz z danymi GNSS z sieci typu CORS do wyznaczenia czasowych zmian rozkładu mas w systemie Ziemia w skali regionalnej/lokalnej. (Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA 13.  Nr umowy 2017/26/D/ST10/00422; dr inż. Walyeldeen Godah)
    WIĘCEJ O PROJEKCIE
  • Określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie rejestracji grawimetrów pływowych. (Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 14. Nr umowy 2017/27/B/ST10/01600; dr hab. Monika Wilde-Piórko)
    WIĘCEJ O PROJEKCIE

Aktualne projekty realizowane przez Centrum Teledetekcji

  • Modelowanie bilansu węgla na obszarach bagiennych z wykorzystaniem danych z najnowszych misji satelitarnych ESA Sentinel-1/2/3. (OPUS 12; 2016/23/B/ST10/03155; 2017-2020; Prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska)
    WIĘCEJ O PROJEKCIE