Dr inż. Agata Hościło

Dr inż. Agata Hościło - adiunkt w Centrum Teledetekcji IGiK - Kierownik Laboratorium Teledetekcyjnych Badań Zagrożeń Środowiska - ma doświadczenie w monitorowaniu kondycji i zmian środowiska przyrodniczego spowodowanych procesami klimatycznymi i działalnością człowieka, zmian pokrycia terenu oraz oceny stanu zniszczeń lasów z wykorzystaniem nowoczesnych technik satelitarnych. Posiada specjalistyczną wiedzę na temat ekologii torfowisk, obiegu węgla oraz pożarów torfowisk występujących w strefie umiarkowanej i tropikalnej. Dr Hościło pracowała w międzynarodowych zespołach wykonując badania w skali lokalnej, krajowej i kontynentalnej w Europie, Azji i Afryce. Posiada bogate doświadczenie w badaniu dynamiki pożarów w różnych ekosystemach: torfowiska biebrzańskie, lasy tropikalne (Indonezja i Demokratyczna Republika Kongo) oraz sawanna (Afryka).

Jest absolwentką Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, (specjalność Teledetekcja i Geoinformatyka) oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (specjalność Kataster i GIS). W latach 1999-2005 pracowała w Zakładzie Teledetekcji – IGiK, gdzie zajmowała się głównie wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i lotniczych do badania i monitorowania ekosystemów bagiennych oraz obszarów rolnych. W 2003-2005 była głównym wykonawcą i liderem projektu finansowanego przez Komitet Badań Naukowych dotyczącego wykorzystania zdjęć satelitarnych do analizy pożarów na obszarze bagiennym Biebrzańskiego Parku Narodowego. W latach 2005-2009 otrzymała stypendium doktoranckie z Uniwersytetu w Leicester (Wielka Brytania) na badanie zjawiska pożarów i ich skutków w tropikalnych lasach indonezyjskiego Borneo przy wykorzystaniu zdjęć satelitarnych. W 2009 r. uzyskała tytuł doktora na Wydziale Geografii na Uniwersytecie w Leicester (UK). W latach 2009-2011 pracowała jako asystent naukowy na Uniwersytecie w Leicester, gdzie prowadziła badania nad wskaźnikami wrażliwości powierzchni lądu na zmiany spowodowane zmianami klimatu i działalnością człowieka dla Afryki; w ramach Europejskiego projektu FP7 Geoland2, WP Monitorowanie Zasobów Naturalnych dla Afryki (NARMA). W październiku 2011 ponownie dołączyła do zespołu Zakładu Teledetekcji IGiK. Uczestniczyła w licznych projektach europejskich FP6, FP7 np. REGEO, RESTORPEAT, GEOLAND2 (NARMA WP), CARBOAFRICA.

E-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl


Osiągnięcia i pełnione funkcje:

Reprezentuje jedno z Krajowych Centrów Referencyjnych Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) ds. pokrycia terenu (NRC for Land Cover)

Reprezentant Polski w Komitecie Zarządzającym Akcji COST ES1104: Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and Desert Restoration Hub

Członek IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, GeoScience and Remote Sensing Society

Członek Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN

Członek Zespołu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Członek Rady Naukowej IGiK

Laureatka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - program POMOST 2012


Realizowane projekty:

ESA SAT4EST (2017-2019) Earth observation based service supporting local administration in non-state forest management

ESA DUE GlobBiomass (2015-2017) zadanie opracowanie mapy rozkładu przestrzennego biomasy leśnej dla Polski dla okresu 2005, 2010 i 2015

RemBioFor (2015-2017) Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach

Inwentaryzacja rzeczywistej lesistości kraju w oparciu o istniejące dane fotogrametryczne – kierownik projektu – projekt realizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

ESA PECS: Application of remotely sensed data to the management of fires events in Poland – projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)

A novel approach to estimate fire intensity and carbon emissions over a decade of fires in Poland – project finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej – program POMOST (2013-2015)

IncoNet CA Adapting to climate change: food security in Central Asia. Remote tools for assessing and fighting soil salinity in the Aral Sea Basin

Kierownik projektu CORINE Land Cover 2012 dla Polski – zadania: budowa bazy danych CORINE Land Cover 2012 dla Polski oraz weryfikacja i poprawa warstw wysokorozdzielczych, projekt CLC2012 był realizowany w latach 2012-2014 w ramach europejskiego programu Copernicus GIO Land Monitoring


Ostatnie publikacje:

 • Hościło A., Mirończuk A., 2016, Europejski Program Obserwacji Ziemi Copernicus źródłem danych do ocen oddziaływania na środowisko. Rozdział w monografii: GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko - podręcznik dobrych praktyk, M. Nowak - red., Wydawnictwo Naukowe UAM 2016, ISBN 978-83-232-3128-8.
 • Hościło A., Mirończuk A., Lewandowska A., 2016, Określenie rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce na podstawie dostępnych danych przestrzennych, Sylwan 160 (8): 627:634. ARTYKUŁ
 • Hościło A., Ziółkowski D., 2016, Las z satelity Sentinel, Głos Lasu, Nr 708 (549), str. 35-37. ARTYKUŁ
 • Page S.E., Hoscilo A., 2016, Fire in Borneo Peatlands, Chapter in The Wetland Book, Structure and Function, Management and Methods, pp. 1-7. Springer Netherlands; doi:10.1007/978-94-007-6172-8_11-2. ARTYKUŁ
 • Gutry-Korycka M., Mirończuk, A., Hościło, A., 2015, Chapter 1: Land Cover Change in the Middle River Vistula Catchment, In: Stochastic Flood Forecasting System, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences 2015, pp 3-16. ARTYKUŁ
 • Golenia, M., Zagajewski B., Ochtyra, A. Hościło, A., 2015,  Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do aktualizacji map pokrycia terenu Corine/ Semiautomatic land cover mapping according to the 2nd level of the CORINE Land Cover legend, Przegląd Kartograficzny, v47, 2015, no 4, DOI: 10.1515/pcr-2015-001.
 • Hoscilo A. Tomaszewska, M., 2015, CORINE Land Cover 2012 – 4th CLC inventory completed in Poland, Geoinformation Issue, vol. , no 1 (6), pp. 49-58. ARTYKUŁ
 • Hoscilo A., Balzter H., Bartholomé E., Boschetti M., Brivio P.A., Brink A., Clerici M., Pekel J.F., 2014, A conceptual model for assessing rainfall and vegetation trends in sub-Saharan Africa from satellite data, International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.4231. ARTYKUŁ
 • Hoscilo A., Turlej K., Napiorkowska M., 2014, Can remotely sensed data be used to support monitoring of fires in Poland?, Proc. 34th EARSeL Symposium, 16-20 June 2014, Warsaw, Poland.
 • Hoscilo A., Ciolkosz A., Ziolkowski D., Napiorkowska M., Debowska A., Gruziel M., 2014, GIO Land Monitoring component in Poland, Proceedings of 34th EARSeL Symposium, 16-20 June 2014, Warsaw, Poland.
 • Ziolkowski D., Bochenek Z., Hoscilo A. 2013, The relationship between backscattering coefficient and products of interferometric processing of TerraSAR-X stripmap images in forests of different type and ages, 5th TerraSAR-X / 4th TanDEM-X Science Team Meeting, 10-14 June 2013, German Aerospace Center (DLR).
 • Hoscilo, A., Tansey, K.J. and Page, S.E., 2013, Post-fire vegetation response as a proxy to quantify the magnitude of burn severity in tropical peatland, International Journal of Remote Sensing, 34, 2, pp. 412-433.
   
 • Page, S., Rieley, J., Hoscilo, A., Spessa, A. and Weber, U., 2013, Chapter 7: Current fire regimes, impacts and the likely changes - IV: Tropical Southeast Asia. In: Goldammer, J.G. (ed) Vegetation Fires and Global Change. Challenges for Concerted International Action. A White Paper directed to the United Nations and International Organizations. Kessel Publishing House, Remagen-Oberwinter, Germany. pp. 89-99.
   
 • Boschetti, M., Nutini F., Brivio, P.A., Bartholome, E., Stroppiana, D., Hoscilo, A., 2013, Identification of environmental anomaly hot spots in West Africa from time series of NDVI and Rainfall, International Journal of Remote Sensing, 34(13): 4769-4790.
   
 • Hoscilo A., Balzter H., Bartholome E., Boschetti M., Brivio P.A., Brink A., Clerici M., Pekel J-F., 2012, A space – based solution for monitoring land conditions in sub-saharan Africa, The Growing Use of GMES across Europe's Regions, European Environment Agency (EEA), 22nd October, 2012, pp. 38-40.
   
 • Hoscilo A., Page S.E., Tansey K.J., Rieley J.O., 2011, Effects of repeated fires on land cover change in peatland in southern Central Kalimantan, Indonesia, from 1973-2005. International Journal on Wildland Fires, 20, 579-588.
   

Więcej publikacji DOWNLOAD