Mgr Alicja Malińska

Mgr Alicja Malińska - ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W Zakładzie Teledetekcji - OPOLiS pracuje od 2005 r. Zajmuje się przetwarzaniem danych satelitarnych i programowaniem; zna języki programowania i metody analizy numerycznej. W roku 2009 ukończyła studia podyplomowe "Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie zajmuje się statystyczną analizą wskaźników roślinnych pozyskiwanych ze zdjęć satelitarnych w monitorowaniu warunków wegetacji upraw rolniczych i prognozowaniu plonów. Uczestniczy w realizacji projektów GEOLAND-GMES. Prowadzi analizę danych satelitarnych w ramach europejskiego projektu GEOLAND 2 moduł Core Information Services on "Global Crop Monitoring" (CROP CIS).

E-mail: alicja.malinska@igik.edu.pl


Ostatnie publikacje:

 • Dabrowska-Zielinska K., Tomaszewska M., Budzynska M., Malinska M., Malek I., 2014, Modelling of carbon uptake for wetlands in relation to soil-vegetation parameters – examined by satellite data (Climate Change Studies), Proceedings of 34th EARSeL Symposium, 16-20 June 2014, Warsaw, Poland.
 • Ziolkowski, D. and Malinska, A. Spatial variability of rape yields reduction due to the winter warming and frost events–case study Poland. In EARSeL proceedings, 2013.
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Malinska A., Bartold M., Gatkowska M., Tomaszewska M., Napiorkowska M.: The 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE35), in Beijing from April 22nd to 26th, 2013. Monitoring of phenology as the climate change indicator from satellite data – preparation for GMES Service in Poland
   
 • Dabrowska – Zielinska K., Tomaszewska M., Budzynska M., Rychlik S., Malek I., Bartold M., Gatkowska M., Malińska A., Turlej K.: 2013 International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS Melbourne 21-26 July . Study and implementation of microwave and optical data for assessment of carbon balances for wetlands under changes of biomass and humidity condition.
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Ciolkosz A., Malinska A., Bartold M., 2011, Monitoring of agricultural drought in Poland using data derived from environmental satellite images, Geoinformation Issues, Vol. 3, No. 1(3), pp. 87-97. ARTYKUŁ
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Ciolkosz A., Budzynska M., Malinska A., Bartold M., 2011, The System for Early Natural Disasters Monitoring in Agriculture, Proceedings of 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 10-15 April, Sydney Australia, www.isrse34.org.
   
 • Dąbrowska-Zielińska K., Ciołkosz A., Malińska A., Bojanowski J., Kowalik W., Budzyńska M., Bartold M., 2010, Estimates of Yield Reduction Caused by Drought, Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, EARSeL Symposium, 31 May-3 June, Paris France.