Mgr inż. Anna Kończak

Dodano: 04 marca 2022

Mgr inż. Anna Kończak - jest absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna (2019). Jej praca magisterska dotyczyła analizy wpływu modeli tzw. temperatury średniej atmosfery na zawartość scałkowanej pary wodnej. Od listopada 2019 roku brała udział w rocznym programie stażowym Young Graduate Trainee w Europejskiej Agencji Kosmicznej w dziale GNSS Science Support System (GSSC), gdzie przetwarzała dane pozyskane z satelitów nawigacyjnych w języku Python. W 2021 roku pracowała jako podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Bydgoszczy. W Instytucie Geodezji i Kartografii zatrudniona od marca 2022 roku.

E-mail: anna.konczak@igik.edu.pl


Realizowane projekty:

Identyfikacja lasów na gruntach porolnych