Mgr inż. Anna Leszczyńska

Mgr inż. Anna Leszczyńska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Studia ukończyła w 2016 r. na specjalności Fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej. W pracy inżynierskiej zajmowała się zagadnieniem dotyczącym „Oceny możliwości wykorzystania zobrazowań Landsat 8 w identyfikacji pożarzysk”, zaś w pracy magisterskiej „Wykorzystaniem teledetekcji do określenia rozmiarów skutków katastrofy ekologicznej”.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła już podczas studiów inżynierskich od współpracy z firmami, które specjalizują się w systemach informacji geograficznej. Zajmowała się tworzeniem baz danych min. EMUiA, EGiB, BDOT oraz GESUT. W Centrum Teledetekcji IGIK pracuje od stycznia 2018 r. Aktualnie zaangażowana jest w projekt Copernicus Land Monitoring serwis dla Polski, gdzie wykonuje kartowanie zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi na zdjęciach satelitarnych oraz weryfikację produktów programu Copernicus.

E-mail: anna.leszczynska@igik.edu.pl