Mgr Damian Olszewski

Mgr Damian Olszewski jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 ukończył specjalizację Geoinformatyka, Kartografia i Teledetekcja gdzie obronił pracę magisterską pod tytułem Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do klasyfikacji łubinu (Lupinius spp. L.).

Z Instytutem Geodezji i Kartografii związany jest od lipca 2016 roku. Od tego czasu zajmował się głównie klasyfikacjami obiektowymi dla obszarów rolniczych oraz przy projekcie ESA POLWET. Jego zainteresowania dotyczą klasyfikacji obrazów satelitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów hiperspektralnych, oraz analizą ich zmian, a także analiz przestrzennych obszarów zurbanizowanych z wykorzystaniem technik GIS. Aktualnie zaangażowany jest w projekt Copernicus Land Monitoring serwis dla Polski, gdzie wykonuje kartowanie zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi na zdjęciach satelitarnych oraz weryfikację produktów lokalnych, Urban Atlas, programu Copernicus.

E-mail: damian.olszewski@igik.edu.pl