Dr Jan Musiał

Dr Jan Musiał jest specjalistą w zakresie wykorzystania danych satelitarnych do analiz meteorologicznych i klimatologicznych. Swoje gruntowne wykształcenie zdobył na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska (MSOŚ) na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł magistra za pracę nad zastosowaniem technik GIS do analiz topoklimatycznych na przykładzie Narwiańskiego Parku Narodowego. Po uzyskaniu tytułu magistra kontynuował on swoją edukację na podyplomowych studiach w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) na Politechnice Warszawskiej. Pracę doktorską dotyczącą probabilistycznej detekcji chmur i pokrywy śnieżnej na zdjęciach satelitarnych obronił na Uniwersytecie w Bern w Szwajcarii. W 2013 został uhonorowany przyznaniem dwumiesięcznego stypendium przez Space Science and Engineering Center (SSEC) na Uniwersytecie w Madison, USA. W 2015 otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego dla "Wybitnego Młodego Naukowca".

Jego kariera zawodowa rozpoczęła się na studiach w Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska (NFOŚ), gdzie zajmował się tworzeniem baz danych GIS dla obszarów prawnie chronionych. Następnie został zatrudniony w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii, w którym opracował metodologię oceny stanu roślinności w oparciu o zintegrowane dane satelitarne i meteorologiczne. W ramach swoich prac badawczych uczestniczył również w projekcie CORINE Land Cover oraz Geoland2. Następnie odbył roczny staż w instytucie Joint Research Centre (JRC) Komisji Europejskiej we Włoszech, gdzie analizował serie czasowe wskaźników roślinnych uzyskanych z sensorów MERIS, MISR, SeaWiFS oraz porównywał techniki do ich wygładzania i uzupełniania. Po odbytym stażu w ramach swojego doktoratu został zatrudniony na Uniwersytecie w Bern.

Po uzyskaniu dyplomu wrócił do Polski, gdzie ponownie został zatrudniony w Centrum Teledetekcji IGiK. Obecnie zajmuje się analizą zachmurzenia i jego właściwości fizycznych w Polsce w ramach projektu SONATA, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2013/11/D/ST10/03487). W ramach współpracy Visiting Scientist z agencją EUMETSAT opracował również algorytm do wyznaczania stężęnia aerozoli atmosferycznych z danych sensora MODIS na potrzeby Szwedzkiego Instytutu Hydrologiczno Meteorologicznego. Dr Musiał prowadzi także projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej, w ramach którego prowadzony jest ciągły monitoring wilgotności gleby na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego w celu walidacji produktów wyznaczonych z danych satelity radarowego Sentinel-1.

E-mail: jan.musial@igik.edu.pl


Ostatnie publikacje:

  • F Huesler, T Jonas, M Riffler, JP Musial, and S Wunderle. A satellite-based snow cover climatology (1985-2011) for the european alps derived from AVHRR data. The Cryosphere Discussions, 7: 3001–3042, 2013.
  • J.P. Musial, M.M. Verstraete, and N. Gobron. Technical note: Comparing the effectiveness of recent algorithms to fill and smooth incomplete and noisy time series. Atmospheric Chemistry and Physics, 11(15):7905–7923, 2011.
     
  • F Huesler, F Fontana, C Neuhaus, M Riffler, J.P. Musial, and S Wunderle. Avhrr archive and processing facility at the university of bern: A comprehensive 1-km satellite data set for climate change studies. EARSeL eProceedings, 10(2):83–101, 2011.
  • N. Gobron, A. S. Belward, B. Pinty, W. Knorr, M. M. Verstraete, and J.P. Musial. Global changes in biosphere vegetation dynamics using meris data. In Proceeding of the 2010 ESA Living Planet Symposium, 28 June 2010 - 2 July 2010, Bergen, Norway. ESA Special Publication, European Space Agency, 2010.
  • J.P. Musial. The methodology of assessment of the environmental conditions in protected areas in Poland based on integrated remote sensing and climatic data. In Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, volume 20, pages 307–320. Polish Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2009.