Mgr Konrad Turlej

Od września 2014 mgr Konrad Turlej realizuje program studiów doktoranckich na kierunku Leśnictwo/Biologia w SILVIS Lab, Department of Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin-Madison, USA. Jego projekt dotyczy rozpoznawania gatunków drzew na zdjęciach satelitarnych.

Mgr Konrad Turlej - geograf specjalizujący się w zagadnieniach geoinformatyki i teledetekcji. Pracuje w Centrum Teledetekcji IGiK na stanowisku asystenta. Interesuje się klasyfikacją obrazów satelitarnych oraz analizami danych teledetekcyjnych wykorzystującymi metody obiektowe (GEOBIA Geographic Object-Based Image Analysis). Zajmuje się również tworzeniem narzędzi służących analizie i klasyfikacji wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych.
 

Brał udział w następujących projektach:

- ESA PECS FIRES (2014-2016) Application of remotely sensed data to the management of fire events in Poland.

- ESA PECS (2012-2014) - ESA’ Geospatial Services for environmental management in Poland –  przetwarzanie danych I przygotowanie materiałów dla geoportalu projektu

- FP7: MS.MONINA (2010-2013) - Multi-Scale Service for Monitoring NATURA 2000
Habitats of European Community Interest. Elaboration of the service based on Earth
Observation data for monitoring NATURA 2000 habitats – wykonanie mapy sukcesji roślinnej dl Biebrzańskiego Parku Narodowego

- ESA PECS CARBON (2009-2012) Study and implement remote sensing techniques for the assessment of carbon balances for different biomasses and soil moistures within various ecosystems – praca nad metodą monitoringu bilansu węgla w różnorodnych środowiskach (pomiary terenowe, obliczenia bilansu CO2, klasyfikacja ilości biomasy)

- FP7: Geoland-2 (2008-2012) - Towards operational GMES Land Monitoring Core
System – praca nad przygotowaniem półautomatycznych narzędzi służących klasyfikacji pokrycia terenu i zmian pokrycia terenu na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych: KOMPSAT-2, FORMOSAT-2, IKONOS-2, GEOEYE-2, WORLDVIEW-2.


Ostatnie publikacje:

 • Aleksandrowicz S., Turlej K., Lewinski S., Bochenek Z., 2014, Change Detection Algorithm for the Production of Land Cover Change Maps over the European Union Countries, Remote Sens. 2014, Vol. 6, pp. 5976-5994, doi:10.3390/rs6075976.
 • Hoscilo A., Turlej K., Napiorkowska M., 2014, Can remotely sensed data be used to support monitoring of fires in Poland?, Proceedings of 34th EARSeL Symposium, Warsaw 16-20 June 2014.
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Tomaszewska M., Bartold M., Gatkowska M., Malek I., Turlej K., Napiorkowska M., 2014, Monitoring Wetlands Ecosystems Using ALOS PALSAR (L-Band, HV) Supplemented by Optical Data: A Case Study of Biebrza Wetlands in Northeast Poland. Remote Sens. Special Issue "Remote Sensing of Peatlands", 2014, Vol. 6(2), 1605-1633, doi:10.3390/rs6021605.
 • Turlej K., Bojanowski J., Bartold M., 2013, Maska obszarów rolniczych dostosowana do monitoringu wzrostu roślin uprawnych w Polsce przy użyciu szeregów czasowych NOAA-AVHRR, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 25, pp. 233-242. ARTYKUŁ
 • Ziolkowski D., Turlej K., and Bochenek Z. Indicators of environmental diversity derived from remote sensing based land cover maps spatial and thematic aspects. Ecological Questions, 17:113–129, 2013.
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Kowalik W., Malek I., Gatkowska M., Bartold M., Turlej K., Biophysical Parameters Assessed from Mircrowave and Optical Data, International Journal of Electronics and Telecommunications, 2012, vol. 58, No 2, pp. 99-104. ARTYKUŁ
 • Lewinski S., Bochenek Z., Turlej K., Aleksandrowicz S., Tomaszewska M., 2012, Land Cover Mapping for Pan European Land Monitoring, The Growing Use of GMES across Europe's Regions, European Environment Agency (EEA), 22nd October, 2012, pp. 26-28.
   
 • Dabrowska-Zielinska, K., Budzynska M., Tomaszewska M., Bartold M., Turlej K., 2012, ENVISAT.MERIS spectra bands and ENVISAT ASAR – discussion on applications of Sentinel 1 and 2 for agriculuture in Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 2012, pp. 1. POSTER
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Rychlik S., Malek I., Turlej K., Bartold M., Gatkowska M., 2012, Study in Biebrza Wetlands using optical and microwave satellite data PECS Project: Study and implementation of remote sensing techniques for the assessment of carbon balances for different biomasses and soil moistures within various ecosystems, Abstract Volume, ESA DUE Permafrost Final Workshop, Potsdam (Germany) 15th-17th February, 2012. POSTER
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Turlej K., Bartold M., Bochenek Z., 2011, Land Cover and biomass changes in wetland ecosystem - case study Biebrza Valley Poland, Proceedings of 4th EARSeL SIG Workshop on Remote Sensing of Land Use & Land Cover, 1-3 June, 2011, Prague Czech Republic.
   
 • Lewinski S., Bochenek Z., Turlej K., 2011, Object-oriented method for land cover mapping using VHR satellite images based on decision-tree approach and texture information, Proceedings of 31st EARSeL Symposium, 30 May-2 June, 2011, Prague Czech Republic. POSTER
   
 • Turlej K., Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., 2011, Land Cover Changes in Wetland Ecosystem – Case Study Biebrza Valley, Poland, Proceedings of 31th EARSeL Symposium, 30 May-2 June, 2011, Prague Czech Republic. POSTER