Dr Monika Tomaszewska

Dr Monika Tomaszewska - ukończyła w 2010 roku studia magisterskie w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe „System Informacji Przestrzennej’ na Politechnice Warszawskiej. W lutym 2011 rozpoczęła pracę w Centrum Teledetekcji IGiK. Jej główne zainteresowania dotyczą badania środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem technik GIS oraz technik teledetekcyjnych. Zajmuje się również prowadzeniem badań terenowych.

W okresie 22.06-22.12.2013  dr Monika Tomaszewska odbyła staż w ramach projektu: „Storms, Forms, and Complexity of the Urban Canopy: How Land Use, Settlement Patterns, and the Shapes of Cities Influence Severe Weather." Projekt NASA realizowany przez The Geospatial Science Center of Excellence (GSCE), South Dakota State University, USA.

Dr Monika Tomaszewska w roku 2015 otrzymała stypendium edukacyjne (SPIE Optics and Photonics Education Scholarship) od SPIE—The International Society for Optical Engineering.

1 stycznia 2016 dr Monika Tomaszewska rozpoczeła czteroletni program studiów doktoranckich w Centrum GSCE (Geospatial Sciences Center of Excellence) South Dakota State University, USA, ktory ukonczyla w listopadzie 2019.

16 stycznia 2020 dr Monika Tomaszewska zaczeła podoktorski staż w Center for Global Change and Earth Observations (CGCEO) Michigan State University, USA.


Publikacje recenzowane:

 • Tomaszewska M., Henebry G.M., Kovalskyy V., MODIS 4 m Radiance in Global Megacities Depends on Seasonality, Land Cover, and View Zenith Angle, JURSE 2015, 30.03-1.04 2015, Lausanne, Switzerland
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Tomaszewska M., Bartold M., Gatkowska M., Malek I., Turlej K., Napiorkowska M., 2014, Monitoring Wetlands Ecosystems Using ALOS PALSAR (L-Band, HV) Supplemented by Optical Data: A Case Study of Biebrza Wetlands in Northeast Poland, Remote Sensing, Special Issue Remote Sensing of Peatlands, Vol. 6(2),1605-1633 s.
 • Napiorkowska M., Tomaszewska M., 2013, The relationship between Carbon dioxide (CO2) derived from SCIAMACHY.ENVISAT-1, meteorological parameters, and vegetation indices - case study of Poland, Geoinformation Issues, IGiK, Vol. 5, No. 1.
 • Tomaszewska M., Woźniak E., Lewiński S., 2012, Wykorzystanie teledetekcji do badania stopnia pokrycia terenu roślinnością, Teledetekcja Środowiska, Tom 46, 15-24 s.

Materiały konferencyjne:

 • Dabrowska-Zielinska K., Tomaszewska M., Kowalik W., Musial J., Surface temperature pf Landsat 8 and NOAA/AVHRR for Soil – Vegetation Features, 2nd ESA DUE GlobTemperature User Consultation Meeting, 25 – 26 czerwca 2014, Karlsruhe, Niemcy.
 • Dabrowska-Zielinska K., Tomaszewska M., Budzynska M., Malinska M., Malek I., 2014, Modelling of carbon uptake for wetlands in relation to soil-vegetation parameters – examined by satellite data (Climate Change Studies), Proc. 34th EARSeL Symposium, 16-20 czerwca 2014, Warszawa, Polska
   
 • Tomaszewska M., Kovalskyy V., Small Ch., Henebry G. M., Viewing Seasonality in 8 Megacities at 4 Microns, AGU Fall Meeting 2013, 9-13 grudnia 2013 San Francisco USA.
 • Dabrowska-Zielinska K., Tomaszewska M., Budzynska M., Rychlik S., Malek I., Bartold M., Gatkowska M., Malinska A., Turlej K., 2013, International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS., Study and implementation of microwave and optical data for assessment of carbon balances for wetlands under changes of biomass and humidity condition, 21 – 26 lipca 2013, Melbourne, Australia.
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Malek I.,Tomaszewska M., Ziolkowski D., Gatkowska M., Napiorkowska M., Modelling of Vegetation Parameters from Microwave data, 5th TerraSAR-X Science Team Meeting DLR,  10-14 czerwca 2013.
 • Tomaszewska M., Stolarska M., Bochenek Z., Monitoring of surface waters of mountainous Polish river with the use of MONERIS and SWAT models, 33 Sympozjum EARSeL 2013, 3-6 czerwca 2013, Matera, Italy.
 • Dabrowska-Zielinska K., Malinska A., Bartold M., Gatkowska M., Tomaszewska M., Napiorkowska M., The 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE35), Monitoring of phenology as the climate change indicator from satellite data – preparation for GMES Service in Poland, 22 – 26 kwietnia 2013. Pekin, Chiny.
 • Lewinski S., Bochenek Z., Turlej K., Aleksandrowicz S., Tomaszewska M., Land Cover Mapping for Pan European Land Monitoring, The Growing Use of GMES across Europe's Regions, European Environment Agency (EEA), 22 października 2012, 26-28 s.
 • Tomaszewska M., Współczesne misje satelitarne wykorzystywane w badaniach środowiska na przykładzie obszarów bagiennych i rolniczych, Abstrakt -  konferencja ”Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska” Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 10- 12 października 2012.
 • Turlej K., Bochenek Z., Tomaszewska M., Dabrowska-Zielinska K., Change detection and direction of changes for Europe – case study based on Kompsat-2 satellite data, Sentinel 2 Preparatory Symposium, Frascati , 23 - 27 kwietnia 2012, (CD).
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Tomaszewska M., Bartold M., Turlej K., 2012, ENVISAT.MERIS spectra bands and ENVISAT ASAR – discussion on applications of Sentinel 1 and 2 for agriculuture in Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 2012, pp. 1. POSTER
   
 • Lamarche C., Tomaszewska M., Dabrowska-Zielinska K., Defourny P., 2012, Object – based automatic change detection in forested areas of Poland between 2000 and 2006 using NDVI Times series at moderate resolution, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna 2012, pp. 1.