Mgr inż. Patryk Grzybowski

Mgr inż. Patryk Grzybowski jest absolwentem kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Leśnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tytuł jego pracy inżynierskiej brzmiał Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w geoportalu miasta Otwock, natomiast pracy magisterskiej Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego w inwentaryzacji urbanistycznej. Studia ukończył we wrześniu 2016 roku.

W Centrum Teledetekcji IGiK pracuje od kwietnia 2017 roku. Jest zaangażowany w projekty: LPVP, NCBiR Gyroscan i Corine Land Cover. Patryk Grzybowski jest częścią zespołu, zajmującego się badaniami terenowymi. Główne obszary zainteresowań to wykorzystanie metod teledetekcji w rolnictwie i na obszarach miejskich.

E-mail: patryk.grzybowski@igik.edu.pl


Udział w projektach:

JECAM POLAND Joint Experiment of Crop Assessment and Monitoring

ESA IRRSAT (2017-2019) Irrigation Factor 4 potato growth using Sentinel-1 and Sentinel-2 data

NCBiR GyroScan (2017-2019) - Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Copernicus Land Monitoring (2017-2018) - CORINE Land Cover 2018

ESA LPVP (2016-2018) - Land Products Validation and Characterisation in support to Proba-V, S-2 and S-3 missions


Ostatnie publikacje / prezentacje / postery:

Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Malinska A., Budzynska M., Gurdak R., Kiryla W., Bartold M., Grzybowski P., 2018, Soil Moisture in the Biebrza Wetlands Retrieved from Sentinel-1 Imagery, Remote Sensing 2018 10(12) 1979. doi:10.3390/rs10121979 ARTYKUŁ

Bochenek Z., Dąbrowska-Zielińska K., Gurdak R., Niro F., Bartold M., Grzybowski P., 2017, Validation of the LAI biophysical product derived from Sentinel-2 and Proba-V images for winter wheat in western Poland, Geoinformation Issues, Vol. 9, No. 1(9), pp. 15-26. ARTYKUŁ

Dabrowska-Zielinska K., Niro F., Bochenek Z., Gurdak R., Bartold M., Grzybowski P., 2017, Land products validation of Sentinel-2, Proba-V and Sentinel-3 missions for agriculture and grasslands areas: comparison to Copernicus biophysical parameters, SPIE. Remote Sensing, 11-14 September 2017, Warsaw. POSTER