Mgr Radosław Gurdak

Od 1 października 2017 mgr Radosław Gurdak realizuje czteroletni program studiów doktoranckich w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Mgr Radosław Gurdak jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w roku 2014 na specjalizacji Geoinformatyka i Teledetekcja. Tytuł jego pracy magisterskiej brzmiał Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa małopolskiego w skali 1: 300 000 z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Pracownik Centrum Teledetekcji od lutego 2016 r. Odpowiedzialny za organizację i realizację kampanii pomiarowych na obszarach badawczych. Zangażowany w przetwarzanie i analizę danych optycznych (wielo- i hiperspetralnych) [Sentinel-2, Proba-V, HySpex] oraz radarowych [Sentinel-1, RADARSAT-2, TerraSAR-X, ENVISAT]. Potrafi programować w języku R i Python.

Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów m.in. Summer School Earsel SIG Forestry (Kraków, 2016), obsługa spektroradiometru ASD FieldSpec4 Hi-Res. Prowadzący szkolenia dla administracji publicznej z wykorzystania danych teledetekcyjnych w oprogramowaniu GIS’owym (m.in. QGIS). Prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach m.in. FLEX (Frascatii, 2017), SPIE. Remote Sensing (Warszawa, 2017), LPVE (Frascatii, 2018), Proba-V Sympozjum (Ostenda, 2018), IGARSS (Walencja, 2018). Brał udział w stażu na Friedrich-Schiller-University Jena, gdzie poszerzył swoją wiedzę na temat danych SAR.


Udział w projektach:

JECAM POLAND Joint Experiment of Crop Assessment and Monitoring

ESA IRRSAT (2017-2019) Irrigation Factor 4 potato growth using Sentinel-1 and Sentinel-2 data

ESA LPVP (2016-2018) Land Products Validation and Characterisation in support to Proba-V, S-2 and S-3 missions

ESA POLWET (2015-2017) System for new space-based products for wetlands under Ramsar Convention – pilot Project for Poland supporting future GlobWetland


Ostatnie publikacje i prezentacje:

Gurdak R., Bartold M., 2020, Remote sensing techniques to assess chlorophyll fluorescence in support of crop monitoring in Poland, Miscellanea Geographica, Vol.25, No.3. doi:10.2478/mgrsd-2020-0029

Dabrowska-Zielinska K., Malinska A., Bochenek Z., Bartold M., Gurdak R., Paradowski K., Lagiewska M., 2020, Drought Model DISS Based on the Fusion of Satellite and Meteorological Data under Variable Climatic Conditions, Remote Sensing, Vol. 12 (18), 2944. doi:10.3390/rs12182944 ARTYKUŁ

Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., 2020, Ocena dokładności modeli szacowania wielkości powierzchni projekcyjnej liści (LAI) na podstawie danych satelitarnych, [W:] Młynarczyk A. (red.): Środowisko przyrodnicze jako obszar badań, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2020. ISBN 978-837686-302-0 ARTYKUŁ

Gurdak R., Bartold M., 2020, Zastosowanie teledetekcji do oceny fluorescencji chlorofilu w celu wsparcia monitorowania upraw w Polsce, I Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota UW, 30 czerwiec – 1 lipiec 2020, Warszawa. POSTER

Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Malinska A., Budzynska M., Gurdak R., Kiryla W., Bartold M., Grzybowski P., 2018, Soil Moisture in the Biebrza Wetlands Retrieved from Sentinel-1 Imagery, Remote Sensing 2018 10(12) 1979. doi:10.3390/rs10121979 ARTYKUŁ

Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., Gatkowska M., Kiryla W., Bochenek Z., Malinska A., 2018, Crop Yield Modelling Applying Leaf Area Index Estimated from Sentinel-2 and Proba-V Data at JECAM site in Poland, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8519120 ARTYKUŁ

Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., Gatkowska M., Kiryla W., Bochenek Z., Malinska A., 2018, Crop yield modelling applying Leaf Area Index estimated from Sentinel-2 and Proba-V data at JECAM site in Poland, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. POSTER

Gurdak R., Bartold M., Bochenek Z., Dabrowska-Zielinska K., 2018, Analysis of spatial resolution impact on estimated biophysical parameters applying Proba-V and Sentinel-2 data, 29 - 31 May 2018, Ostend, Belgium. POSTER

Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Bochenek Z., 2018, Comparison of different methods for estimates of vegetation biophysical parameters applying in-situ data and Sentinel-2, Proba-V Data, LPVE - Workshop on Land Product Validation and Evolution, 27 February - 1 March 2018, Frascati (Rome), Italy. POSTER

Bochenek Z., Dąbrowska-Zielińska K., Gurdak R., Niro F., Bartold M., Grzybowski P., 2017, Validation of the LAI biophysical product derived from Sentinel-2 and Proba-V images for winter wheat in western Poland, Geoinformation Issues, Vol. 9, No. 1(9), pp. 15-26. ARTYKUŁ

Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Gurdak R., Musial J., Malinska A., Gatkowska M., Bartold M., 2017, Application of Sentinel-1 VH and VV and Sentinel-2 for soil moisture studies, Proceedings of SPIE 10426, Active and Passive Microwave Remote Sensing for Environmental Monitoring, 104260C (3 October 2017). doi:10.1117/12.2278613 ARTYKUŁ

Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., 2016, POLWET – System for new space-based products for wetlands under RAMSAR Convention, Geoinformation Issues, Vol. 8, No. 1(8), pp. 25-35. ARTYKUŁ