Mgr Radosław Gurdak

Od 1 października 2017 mgr Radosław Gurdak realizuje czteroletni program studiów doktoranckich w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Mgr Radosław Gurdak jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w roku 2014 na specjalizacji Geoinformatyka i Teledetekcja. Tytuł jego pracy magisterskiej brzmiał Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa małopolskiego w skali 1: 300 000 z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Pracownik Centrum Teledetekcji od lutego 2016 r. Odpowiedzialny za organizację i realizację kampanii pomiarowych na obszarach badawczych. Zangażowany w przetwarzanie i analizę danych optycznych (wielo- i hiperspetralnych) [Sentinel-2, Proba-V, HySpex] oraz radarowych [Sentinel-1, RADARSAT-2, TerraSAR-X, ENVISAT]. Potrafi programować w języku R i Python.

Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów m.in. Summer School Earsel SIG Forestry (Kraków, 2016), obsługa spektroradiometru ASD FieldSpec4 Hi-Res. Prowadzący szkolenia dla administracji publicznej z wykorzystania danych teledetekcyjnych w oprogramowaniu GIS’owym (m.in. QGIS). Prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach m.in. FLEX (Frascatii, 2017), SPIE. Remote Sensing (Warszawa, 2017), LPVE (Frascatii, 2018), Proba-V Sympozjum (Ostenda, 2018), IGARSS (Walencja, 2018). Brał udział w stażu na Friedrich-Schiller-University Jena, gdzie poszerzył swoją wiedzę na temat danych SAR.


Udział w projektach:

JECAM POLAND Joint Experiment of Crop Assessment and Monitoring

ESA IRRSAT (2017-2019) Irrigation Factor 4 potato growth using Sentinel-1 and Sentinel-2 data

ESA LPVP (2016-2018) Land Products Validation and Characterisation in support to Proba-V, S-2 and S-3 missions

ESA POLWET (2015-2017) System for new space-based products for wetlands under Ramsar Convention – pilot Project for Poland supporting future GlobWetland


Ostatnie publikacje i prezentacje:

Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Malinska A., Budzynska M., Gurdak R., Kiryla W., Bartold M., Grzybowski P., 2018, Soil Moisture in the Biebrza Wetlands Retrieved from Sentinel-1 Imagery, Remote Sensing 2018 10(12) 1979. doi:10.3390/rs10121979 ARTYKUŁ

Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., Gatkowska M., Kiryla W., Bochenek Z., Malinska A., 2018, Crop Yield Modelling Applying Leaf Area Index Estimated from Sentinel-2 and Proba-V Data at JECAM site in Poland, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8519120 ARTYKUŁ

Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., Gatkowska M., Kiryla W., Bochenek Z., Malinska A., 2018, Crop yield modelling applying Leaf Area Index estimated from Sentinel-2 and Proba-V data at JECAM site in Poland, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. POSTER

Gurdak R., Bartold M., Bochenek Z., Dabrowska-Zielinska K., 2018, Analysis of spatial resolution impact on estimated biophysical parameters applying Proba-V and Sentinel-2 data, 29 - 31 May 2018, Ostend, Belgium. POSTER

Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Bochenek Z., 2018, Comparison of different methods for estimates of vegetation biophysical parameters applying in-situ data and Sentinel-2, Proba-V Data, LPVE - Workshop on Land Product Validation and Evolution, 27 February - 1 March 2018, Frascati (Rome), Italy. POSTER

Bochenek Z., Dąbrowska-Zielińska K., Gurdak R., Niro F., Bartold M., Grzybowski P., 2017, Validation of the LAI biophysical product derived from Sentinel-2 and Proba-V images for winter wheat in western Poland, Geoinformation Issues, Vol. 9, No. 1(9), pp. 15-26. ARTYKUŁ

Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Gurdak R., Musial J., Malinska A., Gatkowska M., Bartold M., 2017, Application of Sentinel-1 VH and VV and Sentinel-2 for soil moisture studies, Proceedings of SPIE 10426, Active and Passive Microwave Remote Sensing for Environmental Monitoring, 104260C (3 October 2017). doi:10.1117/12.2278613 ARTYKUŁ

Dabrowska-Zielinska K., Bartold M., Gurdak R., 2016, POLWET – System for new space-based products for wetlands under RAMSAR Convention, Geoinformation Issues, Vol. 8, No. 1(8), pp. 25-35. ARTYKUŁ