Susza rolnicza

Metody teledetekcyjne dostarczają informacji pozwalających na określenie niekorzystnych warunków wzrostu roślin wywołanych suszą. Przetwarzane informacje dla całego kraju pochodzą z danych z satelity NOAA/AVHRR odbieranych w IGiK, jak również z danych uzyskanych z NOAA/NESDIS z obliczonymi wskaźnikami TCI i VCI. Informacje te są również porównywane z danymi z IMGW oraz GUS.

W Centrum Teledetekcji monitorujemy od roku 1997 warunki wzrostu roślin uprawnych, na które składa się kondycja roślin oceniona na podstawie modeli utworzonych z danych satelitarnych NOAA AVHRR. Kondycja roślin jest przedstawiona przestrzennie. Modele zawierają wskaźnik temperatury powierzchni czynnej dla jednostki obserwacji satelitarnej 1km2 dla każdego 10-dniowego okresu wzrostu roślin. Poprzez wyprowadzone w IGIK wskaźniki roślinne charakteryzujące ich fenologię oraz zapotrzebowanie na wodę w fazach rozwoju, określany jest stopień występowania suszy i jej wpływ na obniżenie plonów. Monitoring prowadzony jest od zasiewów jesiennych poprzez wzrost wiosenny, aż do zbiorów.

Więcej o monitorowaniu suszy rolniczej:
http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-monitorowanie-suszy-rolniczej