Dr inż. Zbigniew Bochenek

Dr inż. Zbigniew Bochenek – adiunkt w Centrum Teledetekcji IGiK – prowadzi działalność naukową w zakresie rozwoju metod bazujących na wykorzystaniu  danych satelitarnych do analizy środowiska, rolnictwa, leśnictwa oraz kartowania pokrycia terenu. Był koordynatorem zadań badawczych w ramach projektów międzynarodowych (projekt UNDP/FAO monitorowania stanu użytków zielonych w Polsce, projekt MARS Regional Inventories, polsko-kanadyjski projekt określania stanu roślin uprawnych, projekty FP6/FP7 Geoland i Geoland-2, CEUBIOM). Jest kierownikiem projektów badawczych FP7 MS.MONINA "Opracowanie technologii monitorowania obszarów chronionych NATURA 2000 z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych" oraz ESA PECS "Opracowanie modelu określania jakości wód z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych". Jest autorem/współautorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, współedytorem czasopisma EARSeL Proceedings, reprezentantem Polski w Stowarzyszeniu Europejskich Ośrodków Teledetekcji EARSeL.

E-mail: zbigniew.bochenek@igik.edu.pl


Ostatnie publikacje:

 • Bochenek Z., Shrestha S., Malek I., 2014, Application of various classification approaches and types of satellite data for mapping wetland habitats, Proceedings of 34th EARSeL Symposium, 16-20 June 2014, Warsaw, Poland.
 • Shrestha S., Bochenek Z., Smith Claire, 2014, Extreme learning machine for classification of high-resolution remote sensing images, Proceedings of 34th EARSeL Symposium, 16-20 June 2014, Warsaw, Poland.
 • Bochenek Z., Shrestha S., Malek I., 2014. Hybrid approach for mapping wetland habitats based on application of VHR satellite images. Geoinformation Issues Vol. 5 (1), pp. 21-28.
 • Bochenek, Z., Ziółkowski, D., Bjerke, J., Tommervik, H., Vikhamar-Schuler, D., Zagajewski, B., and Kłos, A. Wpływ zimowych zmian klimatu i zanieczyszczeń powietrza na stan naturalnych ekosystemów w strefie umiarkowanej i arktycznej. In Kunz, M. and Nienartowicz, A., editors, Systemy Informacji Geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi od teorii do praktyki. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013.
   
 • Ziolkowski D., Turlej K., Bochenek Z., 2013. Indicators of environmental diversity derived from remote sensing based land cover maps – spatial and thematic aspects, Ecological Questions 17: pp. 113-129.
   
 • Tomaszewska M., Stolarska M., Bochenek Z., 2013. Monitoring of surface waters of mountainous Polish river with the use of MONERIS and SWAT models, Proceedings of 33th EARSeL Symposium,  3-6 June 2013, Matera, Italy.
 • Lewinski S., Bochenek Z., Turlej K., Aleksandrowicz S., Tomaszewska M., Land Cover Mapping for Pan European Land Monitoring, The Growing Use of GMES across Europe's Regions, European Environment Agency (EEA), 22nd October, 2012, pp. 26-28.
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Kowalik W., Budzynska M., Malek I., Bochenek Z., 2011, Assessment of evapotranspiration and soil moisture for Biebrza wetlands using thermal remote sensing and in-situ data, Proceedings of 31st EARSeL Symposium, 30 May-2 June Prague Czech Republic, pp. 281-288.
   
 • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Turlej K., Bartold M., Bochenek Z., 2011, Land Cover and biomass changes in wetland ecosystem - case study Biebrza Valley Poland, Proceedings of 4th EARSeL SIG Workshop on Remote Sensing of Land Use & Land Cover, 1-3 June, Prague Czech Republic.
   
 • Lewinski S., Bochenek Z., Turlej K., 2011, Object-oriented method for land cover mapping using VHR satellite images based on decision-tree approach and texture information, Proceedings of 31st EARSeL Symposium, 30 May-2 June, Prague Czech Republic.
   
 • Lewinski S., Bochenek Z., Turlej K., 2011., Object-oriented method for land cover mapping using VHR satellite images based on decision-tree approach and texture information, Proceedings of 4th EARSeL SIG Workshop on Remote Sensing of Land Use & Land Cover, 1-3 June, Prague Czech Republic.