SUSZA ROLNICZA 2018

Dodano: 05 lipca 2018

Centrum Teledetekcji monitoruje kondycję i warunki zagrożeń roślin uprawnych w okresie wzrostu. Na bazie zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR zostały opracowane modele wykorzystujące temperaturę powierzchni czynnej dla oszacowania natężenia suszy na obszarach rolniczych. W bieżącym roku od drugiej połowy maja obserwujemy oznaki niedostatecznego uwilgotnienia obszarów rolniczych zwłaszcza w Polsce centralnej. Obecnie mamy do czynienia z długotrwałym brakiem opadów i wysoką temperaturą powietrza na rozległych obszarach. Aktualny stan trwającej suszy prezentujemy na mapie o rozdzielczości 1km2 opracowanej na dzień 30 czerwca br. Susza objęła zasięgiem 66,80% powierzchni użytków rolnych w Polsce, w tym susza głęboka dotknęła 23,12% obszaru rolniczego.

 

 

 

Począwszy od 1 maja śledziliśmy rozwój suszy publikując co 10 dni aktualną mapę.
Zasoby dotyczące tegorocznej suszy rolniczej można znaleźć na stronie Monitorowanie suszy rolniczej.

Zajmujemy się również modelowaniem wysokości plonów upraw rolniczych. W bieżącym roku spodziewamy się znacznych spadków plonów. Nasze prognozy znajdują się w sekcji Prognozowanie plonów