O Centrum Teledetekcji

Centrum Teledetekcji ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych do pozyskiwania informacji o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi. Zostało założone w 1976r. jako Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLiS) realizujący unikatowe prace z użyciem nowoczesnych technik teledetekcji. Obecnie w Centrum Teledetekcji realizowane są różnorodne tematy badawcze przy wykorzystaniu danych z zakresu optycznego ( widzialne, termalne ) i danych radarowych. Dotyczą one:

  • ROLNICTWA: prognozowanie plonów, wykrywanie i monitorowanie susz, rozpoznawanie upraw, szacowanie kondycji upraw;
  • OBSZARÓW BAGIENNYCH (NATURA2000): bilans energetyczny i wodny, obieg węgla pomiędzy powierzchnią a atmosferą, szacowanie biomasy, badanie zmian uwilgotnienia gleby,
    klasyfikacja typów pokrycia terenu oraz zmian czasowych;
  • BIOENERGII: wykrywanie i monitorowanie plantacji roślin energetycznych; 
  • NATURALNYCH ZAGROŻEŃ: powodzie, pożary, osuwiska;
  • ZMIAN POKRYCIA TERENU NA OBSZARACH ROLNICZYCH I ZURBANIZOWANYCH

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU