Grawimetria

Zespół Centrum Geodezji i Geodynamiki jest przygotowany do wykonywania prac grawimetrycznych zarówno na terenie kraju, jak i na terenie Europy. Zespół dysponuje czterema grawimetrami LaCoste&Romberg model G oraz polowym grawimetrem absolutnym A10. Posiadane instrumentarium daje możliwość realizacji szerokiego zakresu prac grawimetrycznych, takich jak:

  • zakładanie, konserwacja i modernizacja krajowych osnów grawimetrycznych
  • zakładanie lokalnych (małoskalowych) sieci grawimetrycznych na potrzeby naukowo badawcze, geologiczne, przemysłowe bądź inżynierskie
  • wyznaczenia gradientu pionowego przyśpieszenia siły ciężkości
  • pomiary pływów ziemskich
  • realizacja lokalnych, regionalnych kampanii porównawczych grawimetrów absolutnych w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra.

Grawimetr absolutny A10

Centrum Geodezji i Geodynamiki IGiK dysponuje nowoczesnym grawimetrem absolutnym Micro-g Lacoste typu A10, o numerze seryjnym 20. Grawimetr A10-020 jest grawimetrem przystosowanym zarówno do badań laboratoryjnych jak pomiarów w terenie. W IGiK grawimetr wykorzystywany jest w laboratoryjnych pracach badawczych prowadzonych w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra oraz w pomiarach polowych na punktach krajowej osnowy grawimetrycznej.

czytaj więcej >