Pożary

Centrum Teledetekcji IGiK już w latach 90-tych zainicjował badania zagrożeń pożarowych z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Nasze doświadczenie badawcze w zakresie zagadnień pożarowych dotyczy szacowania zagrożenia wystąpienia pożaru, określenia miejsca wybuchu pożaru, analizy zasięgów, szacowanie intensywności pożaru oraz szybkości odradzania się szaty roślinnej po spaleniu. W tym celu wykorzystywane są zdjęcia satelitarne rejestrowane zarówno w paśmie termalnym, widzialnym i podczerwieni oraz zdjęcia mikrofalowe.

Monitoring pożarów z satelity

Application of remotely sensed data to the management of fires events in Poland – project funded from European Space Agency (ESA) program PECS.

The hotspot detected from space and fire extend obtained from optical and radar satellite data will be compared with the in situ data from the National Forest Fire Information System managed by the Forest Research Institution.
Czytaj więcej >

Badanie intensywności pożarów

Dr inż Agata Hościło received a grant from the Fundation of Polish Science - program POMOST (6/2012). Project title: A novel approach to estimate fire intensity and carbon emissions over a decade of fires in Poland.
Czytaj więcej >

Degradacja systemów bagiennych wywołana pożarami torfowisk

Celem naukowym projektu było opracowanie metody badania degradacji ekosystemów bagiennych wywołanej na skutek pożarów torfowisk, które miały miejsce w 2002 roku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN).
Czytaj więcej >

Ocena zagrożenia pożarowego lasu

W latach 90-tych, Zakład Teledetekcji - IGiK w kooperacji z Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL) w Sękocinie prowadził badania nad wykorzystaniem zdjęć wykonanych przez satelity NOAA.AVHRR do oceny zagrożenia pożarowego lasu na terenie Polski. Badania te były oparte na analizie temperatury radiacyjnej drzewostanu oraz określaniu wskaźników niedoboru wilgotności. Oba parametry wykazały wysoką korelację z  wilgotnością ścioły mierzoną przez pracowników IBL.
Czytaj więcej >