Edukacja / Popularyzacja nauki

 

W dniu 7 maja 2016 r., na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbył się Jubileuszowy 20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, poświęcony związkom nauki z naszym zdrowiem. W trakcie Pikniku liczne Uniwersytety, Instytuty badawcze i firmy zaprezentowały jak nauki szczegółowe i współczesna technika (np. inżynieria materiałowa) torują drogę postępowi w medycynie i ochronie zdrowia oraz jak walka o dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie ludzi stymuluje rozwój pozostałych nauk.

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii przedstawiło 3 pokazy:
• Teledetekcja w służbie zdrowej żywności, składająca się z prezentacji multimedialnej z elementami obrazów 3D przedstawiająca żywność i jej zasoby na zdjęciach satelitarnych/lotniczych;
• Monitorowanie kondycji roślin za pomocą technik teledetekcyjnych - pokaz zdalnych pomiarów z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego - pomiar kondycji roślin i ich zdrowotności metodami teledetekcyjnymi;
• Zastosowanie danych satelitarnych/lotniczych do badania środowiska przyrodniczego i jego kondycji/jakości oraz rolnictwa i energii: zabawy w znajdź pary, rozróżnij podstawowe obiekty na danych lotniczych/satelitarnych, kolorowanki.

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie na nasze stoisko C8! Czekamy na tak liczne przybycie również za rok!


W dniach 19 i 20 września 2015 r. pracownicy Centrum Teledetekcji i Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii brali udział w XIX Festiwalu Nauki pt. „SAPERE  AUDE”, który odbył się na terenie Pałacu w Jabłonnie. Głównym celem Festiwalu była szeroko pojęta promocja i popularyzacja najważniejszych osiągnięć naukowych, prezentacja instytucji naukowych, badawczych, kulturalnych oraz upowszechnienie ich dorobku dydaktycznego, jak również integracja środowisk naukowych wokół ważnych problemów społecznych i etycznych nurtujących współczesny świat.

Dzięki zaproszeniu Polskiej Akademii Nauk, Centrum Teledetekcji oraz Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii miały również przyjemność zaprezentować swoją dotychczasową działalność oraz przybliżyć uczestnikom festiwalu tematykę teledetekcji, w szczególności interferometrii radarowej i zasadę działania GPS.

Więcej o IXI Festiwalu Nauki w Jabłonnie: RELACJA Z FESTIWALU


W dniu 31. maja br. odbył się 18. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Miejscem pikniku był, po raz drugi w historii organizacji, Stadion Narodowy w Warszawie. Tematem przewodnim Pikniku Naukowego był CZAS.

Miło nam poinformować, że Centrum Teledetekcji IGiK uczestniczyło w Pikniku Naukowym. Zostały zaprezentowane techniki obserwacji 3D zdjęć lotniczych z zastosowaniem stereoskopów lustrzanych oraz nowoczesne metody obserwacji przy pomocy okularów. Dodatkowo zostały pokazane zdalne (tj. bez kontaktu fizycznego) metody obserwacji roślin za pomocą instrumentów emitujących laser i podczerwień.

Więcej o Pikniku: www.pikniknaukowy.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stanowiska F12!

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA OBRAZÓW ANAGLIFOWYCH*
*wymagane okulary 3D


ERASMUS MUNDUS - Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management” (GEM) EU Programme

Program ten umożliwia edukację w zakresie systemów środowiskowych, komponentów środowiska oraz relacji między środowiskiem a człowiekiem. Gwarantuje zdobycie doświadczenia w dynamicznie rozwijającym się obszarze geoinformacji. Absolwenci kursu GEM znajdują możliwości zatrudnienia w jednostkach rządowych, sektorze pyrwatnym oraz organizacjach pozarządowych. Drugi 5-letni cykl kursu otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej, co pozwala oferować stypendia dla wybitnych kandydatów z UE i spoza wspólnoty. Jednostkami współpracującymi są uniwersytety w Islandii, Holandii, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz w Australii.

Uczestnikami programu GEM są University Twente oddział ITC, University Lund (GIS), University of Island, University of Southampton-Geography, Uniwersytet Warszawski ( Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska ).

Koordynator programu GEM:  prof. Andrew Skidmore ( University of Twente )
Koordynator GEM na Polskę: prof. Katarzyna Dąbrowska - Zielińska
Koordynator GEM na UW:  dr Małgorzata Roge - Wiśniewska
Koordynator GEM w IGiK: prof. Katarzyna Dąbrowska - Zielińska

Więcej inormacji o programie na stronie internetowej: www. gem-msc.org oraz pod adresem e-mail: gem-msc@itc.nl


Instytut Geodezji i Kartografii, członek Europejskiego Centrum Doskonałości, powitał dwóch młodych naukowców, którzy w ramach programu GIONET będą realizowali 3-letnie projekty badawcze ukierunkowane na uzyskanie stopnia doktora. Jednostką odpowiedzialną za kształcenie młodych naukowców w Instytucie Geodezji i Kartografii jest Centrum Teledetekcji.

Koordynatorem programu GIONET jest prof. Heiko Balzter z Uniwersytetu w Leicester. W IGiK osobami odpowiedzialnymi za projekt są prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (główny koordynator) oraz dr inż. Agata Hościło.

Pan Matthew Ofwono z Ugandy będzie pracował w projekcie dotyczącym „Wykorzystania danych satelitarnych do wykrywania susz oraz szacowania bilansu wodnego" (promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska). Pan Shaliesh Shrestha z Nepalu będzie rozwijał tematykę dotyczącą „Monitorowania zmian pokrycia i użytkowani terenu z wykorzystaniem wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych" (promotor: dr Zbigniew Bochenek). Obaj naukowcy w przeciągu trzech lat będą oddelegowani na krótkie staże (1-3 miesięczne) do innych partnerów GIONETu .

W dniach 13-21 października 2011 r., młodzi naukowcy z IGiKu uczestniczyli w pierwszej Szkole Letniej organizowanej przez GIONET. Gospodarzami Szkoły Letniej był Uniwersytet w Jenie im. Friedrich-Schiller (Niemcy). Warsztaty były ukierunkowane na zaawansowane techniki radarowe oraz przetwarzanie obrazów w paśmie widzialnym. Pierwsza część warsztatów zawierała element teoretyczny dotyczący zobrazowań radarowych (interferometryczne i polarymetryczne analizy) oraz wizytę na poletku eksperymentalnym. Druga część warsztatów objęła przetwarzanie danych hiperspektralnych, zaś ostatnie dwa dni były dedykowane zaawansowanym technikom klasyfikacji obrazów metodą obiektową; trening był prowadzony przez firmę Trimble - eCognition (dystrybutora programu do klasyfikacji obiektowych). Kolejna, druga Szkoła Letnia odbyła się we wrześniu 2012 na Uniwersytecie w Leicester (UK).

Wiecej informacji odnośnie programu GIONET - LINK. Poniżej profile Matthew Ofwono i Shailesh Shrestha.

Mgr Matthew Ofwono

Doktorant GIONET

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-49
E-mail: matthew.ofwono@igik.edu.pl

czytaj więcej >

Mgr Shailesh Shrestha

Doktorant GIONET

Dane kontaktowe:
Tel: +48 022 329-19-49
E-mail: shailesh.shrestha@igik.edu.pl

czytaj więcej >