O Centrum Teledetekcji

Centrum Teledetekcji ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych do pozyskiwania informacji o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi. Zostało założone w 1976r. jako Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLiS) realizujący unikatowe prace z użyciem nowoczesnych technik teledetekcji. Obecnie w Centrum Teledetekcji realizowane są różnorodne tematy badawcze przy wykorzystaniu danych z zakresu optycznego ( widzialne, termalne ) i danych radarowych, wykorzystujemy najnowsze zobrazowania satelitarne z Programu COPERNICUS. Dotyczą one:

  • ROLNICTWA: prognozowanie plonów, wykrywanie i monitorowanie susz, rozpoznawanie upraw, szacowanie kondycji upraw;
  • OBSZARÓW BAGIENNYCH (NATURA2000): bilans energetyczny i wodny, obieg węgla pomiędzy powierzchnią a atmosferą, szacowanie biomasy, badanie zmian uwilgotnienia gleby,
    klasyfikacja typów pokrycia terenu oraz zmian czasowych;
  • BIOENERGII: wykrywanie i monitorowanie plantacji roślin energetycznych; 
  • NATURALNYCH ZAGROŻEŃ: powodzie, pożary, osuwiska;
  • ZMIAN POKRYCIA TERENU NA OBSZARACH ROLNICZYCH I ZURBANIZOWANYCH

Centrum Teledetekcji
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
Tel: +48 022 329-19-74
E-mail: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Laboratorium Teledetekcyjnych Badań Zagrożeń Środowiska
Kierownik: dr inż. Agata Hościło
Tel: +48 022 329-19-76
E-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl

Laboratorium Badań Radarowych
Kierownik: dr Dariusz Ziółkowski
Tel.: +48 022 329-19-91
E-mail: dariusz.ziolkowski@igik.edu.pl


NAJNOWSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU