Obserwacje pokrywy śniegowej

Analiza zalegania pokrywy śniegowej w skali kraju i regionów stanowi ważny element dla oceny warunków rozwoju roślin uprawnych. Zasięg i czas zalegania śniegu na obszarach rolniczych determinuje warunki przezimowania zbóż ozimych, jak również wyznacza zasoby wodne na początku okresu wegetacji roślin, wpływając na przyśpieszenie lub opóźnienie procesu ich rozwoju.

Obrazy satelitarne o niskiej rozdzielczości przestrzennej NOAA.AVHRR, Terra.MODIS, SPOT-VEGETATION, pozyskiwane operacyjnie przez Centrum Teledetekcji IGiK, pozwalają na monitorowanie zalegania pokrywy śniegu w Polsce. Na ich podstawie możliwe jest prowadzenie analiz zmierzających do oceny jakości roślin uprawnych u progu okresu wegetacyjnego. Zastosowanie danych o pokrywie śniegowej pozwala również na prowadzenie obserwacji wymarzania upraw ozimych.


Obrazy poniżej przedstawiają obserwacje pokrywy śniegowej od listopada do kwietnia w latach 2012-2016 
na podstawie zobrazowań satelitarnych Terra.MODIS


Poniżej przedstawiono obserwacje pokrywy śniegowej na podstawie archiwalnych danych satelitarnych SPOT-VEGETATION

                Przegląd pokrywy śnieżnej w sezonach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012.


Przegląd pokrywy śnieżnej w poszczególnych
dekadach sezonów 1998/1999 - 2006/2007.

Porównanie sezonu 'śnieżnego'
2005/2006 oraz 'bezśnieżnego'
2006/2007.