Pożary

Centrum Teledetekcji IGiK już w latach 90-tych zainicjował badania zagrożeń pożarowych z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Nasze doświadczenie badawcze w zakresie zagadnień pożarowych dotyczy szacowania zagrożenia wystąpienia pożaru, określenia miejsca wybuchu pożaru, analizy zasięgów, szacowanie intensywności pożaru oraz szybkości odradzania się szaty roślinnej po spaleniu. W tym celu wykorzystywane są zdjęcia satelitarne rejestrowane zarówno w paśmie termalnym, widzialnym i podczerwieni oraz zdjęcia mikrofalowe.

Monitoring pożarów z satelity

Application of remotely sensed data to the management of fires events in Poland – project funded from European Space Agency (ESA) program PECS.

The hotspot detected from space and fire extend obtained from optical and radar satellite data will be compared with the in situ data from the National Forest Fire Information System managed by the Forest Research Institution.
Czytaj więcej >

Badanie intensywności pożarów

Dr inż Agata Hościło została laureatką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie POMOST (6/2012). Tytuł projektu: A novel approach to estimate fire intensity and carbon emissions over a decade of fires in Poland.
Czytaj więcej >

Degradacja systemów bagiennych wywołana pożarami torfowisk

Celem naukowym projektu było opracowanie metody badania degradacji ekosystemów bagiennych wywołanej na skutek pożarów torfowisk, które miały miejsce w 2002 roku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN).
Czytaj więcej >

Ocena zagrożenia pożarowego lasu

Projekt we współpracy z USDA Forest Service - Washington D.C., USA w ramach II Funduszu Marii Sklodowska-Curie.

W ramach projektu były prowadzone badania nad utworzeniem metody oceny stanu zdrowotności drzewostanów z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i satelitarnych.
Czytaj więcej >