Współpraca

 

Centrum Teledetekcji IGiK (dawniej OPOLIS) od wielu lat prowadzi rozległą współpracę międzynarodową, zarówno z poszczególnymi instytucjami badawczymi, jak i z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Wykorzystanie produktów najnowszych satelitów oraz rozwijanie metodyki wykorzystywania informacji satelitarnej stanowi główny nurt współpracy międzynarodowej IGiK w zakresie teledetekcji. Współpraca w tym zakresie obejmuje wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do:

monitorowania pokrycia / użytkowania terenu
program EEA CORINE, projekty UE Geoland i UE Geoland2 SATChMo
- opracowanie map pokrycia terenu oraz map zmian w pokryciu terenu
- opracowanie półautomatycznej metody klasyfikacji pokrycia terenu SATChMo

współpraca:
European Environment Agency, Kopenhaga, Dania
Catholic University of Leuven, Earth and Life Institute (ELI), Lowanium, Belgia
Astrium-GEO


wykrywania i monitoringu suszy rolniczej oraz wymarzań
program WYKRYWANIE SUSZY, program MONITORING SUSZY, projekt PR-3

współpraca:
Joint Research Centre (JRC), Institute for Environment and Sustainability (IES), Ispra, Włochy
NOAA's Satellite and Information Service (NESDIS)
Główny Urząd Statystyczny (GUS), Departament Rolnictwa
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
Towarzystwa Ubezpieczeniowe


monitoringu upraw i oceny produkcji rolnej
projekty UE Geoland2 BioPar, UNDP/FAO, PHARE, MARS
- metody określania wilgotności gleb trwałych, użytków zielonych i szacowania wielkości plonów
- określanie struktury upraw
- ocena warunków wegetacyjnych i oszacowanie plonów
- zastosowanie modelu agrometeorologicznego do prognozowania plonów głównych upraw
- walidacja produktów dotyczących parametrów biogeofizycznych BioPar i MARS

współpraca:
Joint Research Centre (JRC), Institute for Environment and Sustainability (IES), Ispra, Włochy
National Institute of Agronomic Research (INRA), Paryż, Francja
Canada Centre for Remote Sensing (CCRS), Kanada
National Institute of Agro-Environmental Sciences, Tsukuba, Japonia
Agricultural Research Council, Institute for Soil, Climate and Water, Pretoria, RPA


oceny zagrożeń środowiskowych
projekty ESA PECS FIRE, ESA C1P.7847, UE Geoland2 SATChMo, UNEP
- opracowanie bazy danych pożarów rejestrowanych przez satelity
- opracowanie map zasięgu fali powodziowej
- analizy przestrzenne zalanych obszarów
- badania uszkodzeń lasów w Europie


monitoringu zmian środowiska geograficznego
projekty FINEGRASS, WICLAP, UE MS.MONINA, UE CEUBIOM, ESA PECS CARBON,
ESA PECS WATER, UE INTAS,

- ocena warunków wegetacyjnych
- monitorowanie i zarządznie ekosystemami europejskimi
- ocena wpływu biomasy i wilgotności gleby na wielkość bilansu węgla w różnych ekosystemach
- ocena wpływu zmian klimatycznych na środowisko

współpraca:
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR), Oberpfaffenhofen, Niemcy
The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) , Norwegia
The Norwegian Meteorological Institute (MET Norway), Norwegia
VITO Flemish Institute for Technological Research, Antwerpia, Belgia
University of Málaga, European Topic Centre for Spatial Information and Analysis (UMA-ETC/SIA), Malaga, Hiszpania
Chińska Akademia Geodezji i Kartografii, Pekin, Chiny


Pracownicy Instytutu biorą udział w wielu Kongresach, Seminariach i Spotkaniach za granicą, wygłaszając referaty i prezentując postery.