Programy finansowane przez Europejską Agencję Kosmiczną

Aktualne projekty

 • ESA EOStat (2018-2020) - Agriculture Poland: Services for Earth Observation-based statistical information for agriculture (Coordinator: PhD Jedrzej Bojanowski, co-operation:Institute of Geodesy and Cartography, Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, Statistics Poland)
 • ESA IRRSAT (2017-2019) - Irrigation Factor 4 potato growth using Sentinel-1 and Sentinel-2 data (Coordinator: Industrial Institute of Agricultural Engineering, co-operation: IGiK Remote Sensing Centre, WUT Institute of Electronic Systems)
 • ESA Service4Drought (2017-2019) - Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data (Coordinator: Wind-Hydro, co-operation: IGiK Remote Sensing Centre)
 • ESA SAT4EST (2017-2019) - Earth observation based service supporting local administration in non-state forest management (Coordinator: Taxus IT, co-operation: PhD Eng. Agata Hoscilo, IGiK Remote Sensing Centre)

Projekty zakończone

 • ESA C1F.32623 (2016-2018) EO-based products for wetlands under Ramsar Convention pilot project for Poland. (Principal Investigator: Prof. Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • ESA LPVP (2016-2018) Land Products Validation and Characterisation in support to Proba-V, S-2 and S-3 missions. (Coordinator: Prof. Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • ESA ASAP (2014-2018) - analiza przydatności i opłacalności przyszłego serwisu rolniczego proponowanego przez IGiK oraz określenie wymagań i potrzeb użytkowników w stosunku do tego serwisu.
 • ESA DUE GlobBiomass (2015-2017) (Coordinator: Prof. Dr. Christiane Schmullius, Friedrich-Schiller-Universität Jena, co-operation: PhD Eng. Agata Hoscilo, IGiK Remote Sensing Centre)
   
 • ESA POLWET (2015-2017) System for new space-based products for wetlands under Ramsar Convention – pilot Project for Poland supporting future GlobWetland . (Coordinator: Prof. Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • ESA SERENE (2014-2016) Bioenergy as the key to economic growth of the regions – Bioenergy as the key to economic growth of the regions - EO Based Service Supporting Energy Crops Cultivation. (Coordinator: Prof. Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • ESA PECS FIRES (2013-2015) Application of remotely sensed data to the management of fire events in Poland. (Coordinator: PhD Eng. Agata Hoscilo)
 • ESA PECS (2012-2014) Serwisy ESA jako wsparcie w zarządzaniu środowiskiem w Polsce. (Coordinator: Centre UNEP/GRID-Warszawa, co-operation: IGiK Remote Sensing Centre)
   
 • C1P.10669 (2012-2014) Application of SMOS data for Biebrza Wetlands and for Wielkopolska agricultural region in Poland. (Principal Investigator: PhD Eng. Maria Budzynska)
 • ESA PECS WATER (No 98098; 2009-2012) Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do zarządzania zasobami wodnymi na obszarach transgranicznych. (Coordinator: dr.  Eng. Zbigniew Bochenek)
 • ESA PECS CARBON (No 98101; 2009-2012) Zastosowanie teledetekcji satelitarnej do oceny wpływu biomasy i wilgotności gleby na wielkość bilansu węgla w różnych ekosystemach. (Coordinator: prof. dr.  hab. Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • C1P.7389 (2010-2013) Application of remote sensing methods for the assessment of carbon balances for different biomasses and soil moistures within agriculture and wetland ecosystems. (Principal Investigator: Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • C1P.7847 (2010-2012) Application of microwave images for the area flooded in May and June 2010 in Poland. (Principal Investigator: Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • C1P.1427 (2003-2008) Modelling of crop-soil parameters from ENVISAT ASAR and MERIS data. (Principal Investigator: Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • AOALO.3677 (2007-2011) Analysis of soil moisture and vegetation parameters from multi-frequency microwave images. (Principal Investigator: Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • AOALO.3742 (2007-2011) Application of ALOS L band data for analysis of wetlands humidity and biomass assessment. (Principal Investigator: Katarzyna Dabrowska-Zielinska)
 • AO CAL/VAL 3275 (2006-2010) Soil, water and energy exchange (SWEX) ground based monitoring of soil, water and energy exchange conditions in Poland for validation purposes of the ESA mission SMOS. (Principal Investigator: Dr. W. Marczewski, CBK, Co- Investigator: Prof. K. Dabrowska-Zielinska)
 • AO ID 122 (2000-2005) Synergy’s assessment of the ASAR, MERIS and AATSR data for the monitoring and management of temperate European sensitive ecosystems. The case of the Biebrza Wetlands (Poland) and of the wetlands of the Alsacian Floodplain (France). (Principal Investigator:  Co- Investigator: De Fraipoint Paul, SERTIT, France; Co- Investigator: Prof. K. Dabrowska-Zielinska)