Habilitacja dr inż. Ireneusza Ewiaka

24 maja 2013 r. Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej nadała dr inż. Ireneuszowi Ewiakowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Uchwała Rady Wydziału