News
Cykl otwartych wykładów „Czwartki o czwartej” more >>
Wykład pt.: "Informacje z najnowszych satelitów Programu UE Copernicus w Serwisie Monitorowania Globalnych Zmian Klimatu" more >>
Seminarium „W jaki sposób grawimetry mogą poprawić zapisy trzęsień ziemi?” more >>
see all >