News
Job offer in the research project NCN SONATA 13 “Combining GRACE-type mission and GNSS CORS network data for the determination of temporal mass variations in the Earth system on local/regional scale” more >>
Zawiadomienie o wyniku postępowania - dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę systemu odprowadzenia wód opadowych oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku administracyjnego more >>
Sesja informacyjna i treningowa dotycząca Programu Obserwacji Ziemi Copernicus more >>
see all >