News

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Wdrażanie programu Copernicus w branży niezwiązanej z sektorem kosmicznym poprzez angażowanie start-upów, a także małych i średnich przedsiębiorstw"

read more >

Nowa edycja konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” już ogłoszona

read more >

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Wdrażanie programu Copernicus w branży niezwiązanej z sektorem kosmicznym poprzez angażowanie start-upów, a także małych i średnich przedsiębiorstw"

read more >

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wdrożenie programu Copernicus wśród przedstawicieli samorządów regionalnych poprzez zaangażowanie studentów”

read more >

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej na stanowisku: Młodszy specjalista ds. GIS i teledetekcji (GIS & Remote Sensing)

read more >

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej na stanowisku: Specjalista ds. GIS i teledetekcji (GIS & Remote Sensing)

read more >

Instalacja Absolutnego Grawimetru Kwantowego (AQG) w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra

read more >

Nagranie XIII Jubileuszowego Seminarium - Zmiany klimatu miast na podstawie danych teledetekcyjnych

read more >

Nagranie XII Jubileuszowego Seminarium - Badania pola siły ciężkości Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii

read more >

Nagranie XI Jubileuszowego Seminarium - Zastosowanie teledetekcji dla rolnictwa i obszarów łąkowych

read more >