Aktualności

IGiK monitoruje suszę w 2020 r. (16 - 23 maja)

Susza w okresie 16 -23 maja 2020. Opracowanie: IGiK

Bezśnieżna i ciepła, zima uniemożliwia retencję wody w glebie, dlatego najnowsza mapa suszy dla przełomu marca i kwietnia 2020 roku opracowanego na podstawie zdjęć satelitarnych MODIS wskazuje na występowanie suszy na obszarach rolniczych i łąkowych w poszczególnych rejonach Polski. Susza dotknęła obszary w województwie kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomoskim, wielkopolskim, opolskim, łódzkim oraz lubelskim.

czytaj więcej >

Prof. dr hab. Jan Kryński przewodniczącym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jan Kryński został wybrany na Przewodniczącego-elekta Komitetu Geodezji PAN na kadencję 2020-2023 na zwołanym przez Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych PAN zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji w dniu 12 maja 2020 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą Nr 24/2020 z dnia 19 maja 2020 r. powołało prof. dr hab. Jan Kryńskiego na Przewodniczącego Komitetu Geodezji PAN na kadencję 2020-2023.
czytaj więcej >

Przebieg pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii, od wielu lat prowadzi badania i monitoruje obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

czytaj więcej >

Copernicus Rapid Mapping - aktualny dokładny zasięg pożaru nad Biebrzą

Copernicus Rapid Mapping - aktualny dokładny zasięg pożaru nad Biebrzą

Copernicus Rapid Mapping opublikował aktualną mapę zasięgu pożaru nad Biebrzą – stan na 23.04.2020. Zasięg pożaru uzyskano na podstawie analizy zobrazowania satelitarnego SPOT 6/7 (© Airbus DS) zarejestrowanego 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:04.

czytaj więcej >

Pożar nad Biebrzą: uruchomiona usługa Copernicus Rapid Mapping

W związku z trwającym od niedzieli 19 kwietnia pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym w ramach Europejskiego Serwisu Copernicus dedykowanego zarządzaniu kryzysowemu (https://emergency.copernicus.eu/) została uruchomiona usługa „natychmiastowego kartowania” tzw. „Rapid Mapping”. Celem tej usługi jest wsparcie zarządzania kryzysowego bezpośrednio po katastrofie. Usługa opiera się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizie w trybie natychmiastowym danych satelitarnych oraz innych dostępnych geoprzestrzennych danych rastrowych i wektorowych. Usługa została uruchomiona na prośbę Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wynik wstępnego, przybliżonego zasięgu pożaru został opublikowany 22.04.2020 o godz. 19:20.

czytaj więcej >

LIFE_ADAPTCITY_PL- „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”

W ramach umowy zawartej między Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju a Instytutem Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji zrealizowało projekt, którego ideą było określenie stanu ekosystemu m.st. Warszawy w okresie od początku 2016 roku do końca 2018 roku. Głównym celem projektu było zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. Analizy zostały wykonane na potrzeby opracowania końcowego z zakresu monitoringu problemu środowiskowego projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.

czytaj więcej >

Kontakt z Pracownikami IGiK w trakcie epidemii

Ze względu na stan epidemii prosimy kontaktować się z pracownikami Instytutu poprzez adresy mailowe

czytaj więcej >

W poniedziałek 23 marca odszedł od nas prof. Bogdan Ney

Z głębokim żalem informujemy, że 23 marca 2020 roku w wieku 85 lat zmarł Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney. Wieloletni dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, czł. rzecz. PAN.

czytaj więcej >

Prezes GUS powołał prof. dr hab Katarzynę Dąbrowską - Zielińską jako członka Naukowej Rady Statystycznej

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powołał prof. dr hab. Katarzynę Dąbrowską–Zielińską jako członka Naukowej Rady Statystycznej.

czytaj więcej >

Seminarium Klasyczne algorytmy uczenia maszynowego

9 marca 2020 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii mgr inż. Kamila Karkowska wygłosi seminarium pt.: „Klasyczne algorytmy uczenia maszynowego”

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >