Aktualności

ZMIANA NAZWY ULICY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 10.11.2017 r. uległa zmianie nazwa ulicy przy której znajduje się Instytut z ul. Zygmunta Modzelewskiego na ul. Jacka Kaczmarskiego.

czytaj więcej >

Nabór do pracy w Centrum Teledetekcji - wykonywanie analiz statystycznych

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.
czytaj więcej >

Nabór do pracy na zastępstwo w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór kandydatów do pracy na zastępstwo w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii.
czytaj więcej >

Zapytanie ofertowe dot. interfejsu wraz ze sterowaniem do obsługi sensorów

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

czytaj więcej >

Zapytanie ofertowe dot. kamery termowizyjnej, kamery wielospektralnej oraz zestawu filtrów

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

czytaj więcej >

Full Text Finder - bezpośredni dostęp do wszystkich publikacji dostępnych w bibliotece

Szukają Państwo konkretnego czasopisma, gazety, magazynu lub książki?
czytaj więcej >

Zapytanie ofertowe dotyczące średnioformatowej kamery lotniczej

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń.zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

czytaj więcej >

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2017, poz. 1158 z późn. zm.), Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza nabór kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.
czytaj więcej >

Nabór do pracy w Centrum Teledetekcji IGiK

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.
czytaj więcej >

BADANIE RYNKU - badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu Geodezji i Kartografii za 2017 rok.

czytaj więcej >