Aktualności

Referat Marcina Kluczka nt. zastosowania chmury obliczeniowej Google Earth Engine w teledetekcji

Mgr Marcin Kluczek z Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w trakcie zbliżajązej się Geoinformatycznej Nocy Badaczy na Wydziale Geografii i Studów Regionalnych wygłosi referat na temat możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej Google Earth Engine w teledetekcji.

czytaj więcej >

Naukowcy z Centrum Teledetekcji wygłoszą referaty na XXII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji

Sympozjum odbędzie się w dniach 26-28 września 2022 r. w Krakowie pod hasłem „Fotogrametria – Teledetekcja – Geoinfomacja: stan aktualny i tendencje rozwoju”.

czytaj więcej >

Wsparcie naukowca z Ukrainy w ramach projekt InCoNaDa

czytaj więcej >

Wyniki konkursu na stypendium naukowe NCN w Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK

czytaj więcej >

Centrum Teldetekcji IGiK monitoruje zakwit alg w Odrze

Zakwit alg w Odrze. Opracowanie: Centrum Teledetekcji IGiK

W najnowszym numerze miesięcznika Geodeta nr 9/2022 ukazał się artykuł na temat monitorowania skażenia w Odrze z wykorzystaniem opracowanego w zespole Centrum Teledetekcji algorytmu do śledzenia zakwitu alg.

czytaj więcej >

Seminarium „Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE”

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego zaprasza na seminarium organizowane przez Instytut Geodezji i Kartografii – Centrum Teledetekcji pt.: „Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE”.

czytaj więcej >

I miejsce w konkursie Datathon Idea Kielce 2022 dla zespołu z Centrum Geomatyki Stosowanej

Zespół z Centrum Geomatyki Stosowanej IGiK w składzie Daria Stosio, Marika Cuprjak i Milena Chmielewska zajął pierwsze miejsce w konkursie „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022” organizowanym przez Urząd Miasta Kielce.

czytaj więcej >

Już za kilka dni... II Konferencja - Wykorzystanie Danych Obserwacji Ziemi i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym

Już za kilka dni... II Konferencja - Wykorzystanie Danych Obserwacji Ziemi i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym 23 sierpnia 2022 – ONLINE

czytaj więcej >

Centrum Teledetekcji ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. programowania

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista ds. programowania w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

czytaj więcej >

Konkurs na stypendium naukowe w Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK

Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Geomatyki Stosowanej) ogłosił konkurs nad stypendium naukowe dla stypendysty/doktoranta w projekcie badawczym: NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”.

czytaj więcej >