Aktualności

Krajowa mozaika Sentinel-2 z 2018 r.

Zespół Centrum Teledetekcji IGiK opracował mozaikę obrazów Sentinel-2 obejmującą terytorium Polski wraz z 10. kilometrowym buforem od granic kraju. Mozaika została przygotowana w kompozycji barwnej RGB (kanały 4, 3, 2), w rozdzielczości przestrzennej 10 metrów. Więcej o mozaice pod adresem: http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-krajowa-mozaika-sentinel2

czytaj więcej >

Przedłużajaca się susza i spadek prognozy plonów zbóż i rzepaku.

czytaj więcej >

Susza w środkowym pasie Polski.

czytaj więcej >

Poprawa prognozy plonów zbóż 2019.

czytaj więcej >

Seminarium Wykorzystanie rejestru danych Global Urban Footprint (GUF) do budowy wektorowej bazy sieci osadniczej w Polsce

10 czerwca 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr inż. Małgorzaty Brzezińskiej-Klusek pt.: „Wykorzystanie rejestru danych Global Urban Footprint (GUF) do budowy wektorowej bazy sieci osadniczej w Polsce”

czytaj więcej >

Dobre uwilgotnienie upraw rolniczych 2019

czytaj więcej >

Wybory do Europarlamentu 2019

26 maja 2019 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których dokonywaliśmy wyboru 52 eurodeputowanych. Dr Anna Markowska opracowała frekwencje wyborczą na poniższych mapach. Wyniki zostały zaprezentowane na obu mapach barwnym wypełnieniem. Mapa po lewej stronie jest tradycyjnym kartogramem, a mapa po prawej nieregularną anamorfozą powierzchniową. Pole powierzchni powiatów anamorfozy powierzchniowej jest w tym przypadku proporcjonalne do liczby głosów ważnych oddanych podczas wyborów do Europarlamentu.

czytaj więcej >

Profesor Marek Baranowski został wybrany na członka Rady Głównej Instytutów Badawczych

W dniach 27 – 28 maja 2019 roku obradowało w Warszawie XXVIII Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Elektorów Instytutów Badawczych. Po przedstawieniu Sprawozdania Przewodniczącego RGIB IX kadencji przez Prof. Leszka Rafalskiego oraz udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie, przystąpiono do wyborów członków X kadencji. W wyniku głosowania została wybrana nowa Rada Główna Instytutów Badawczych składająca się z 31 członków. W jej skład wszedł dr hab. Marek Baranowski, profesor IGiK.

czytaj więcej >

Zagrożenie powodziowe okiem satelity

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia przed nami bezustannie zmieniający się klimat oraz zagrożenia jakie za sobą niesie, Instytut Geodezji i Kartografii w sposób ciągły monitoruje, prognozuje oraz bada skutki tych zmian. Utrzymujące się wyjątkowo długo wysokie temperatury oraz brak deszczu skutkujące suszami w poprzednich latach ustąpiły miejsca obfitym opadom w roku bieżącym.

czytaj więcej >

Seminarium The South African Crop Monitoring & Estimation System - Current Status

Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 3 czerwca o godzinie 10 w siedzibie Instytutu.

czytaj więcej >