Aktualności

Seminarium „Numeryczne symulacje ewolucji rzek na Ziemi i Tytanie”

28 stycznia 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Katarzyny Misiury pt.: „Numeryczne symulacje ewolucji rzek na Ziemi i Tytanie”

czytaj więcej >

Powrót do starej ulicy

Na mocy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7.12.2018 r. informujemy, że nazwa ulicy przy której znajduje się Instytut powróciła do starej nazwy, tj. Zygmunta Modzelewskiego.

czytaj więcej >

Seminarium „Wpływ dryfu orbitalnego satelity NOAA na analizy klimatologiczne zachmurzenia"

Uwaga zmiana terminu seminarium!

10 grudnia 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Jędrzeja Bojanowskiego pt.: „Wpływ dryfu orbitalnego satelity NOAA na analizy klimatologiczne zachmurzenia”

czytaj więcej >

Zebranie Zespołu KBKiS ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus

W dniu 30 października 2018 r., w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, w godzinach 11.00 - 15.00 odbędzie się Zebranie Zespołu KBKiS ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus.

Link do rejestracji na wydarzenie:

https://goo.gl/forms/MMtuGEanM6DoxtJY2

czytaj więcej >

Seminarium „Pozycje pozorne gwiazd”

22 października 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Marcina Sękowskiego pt.: „Pozycje pozorne gwiazd”

czytaj więcej >

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 14

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.) informujemy, że w ramach konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta do udziału w realizacji projektu badawczego pt.: "Określenie sejsmicznej struktury płaszcza Ziemi na podstawie rejestracji grawimetrów pływowych" pod kierunkiem dr hab. Monika Wilde-Piórko zakwalifikowana została Pani mgr Kamila Karkowska.

czytaj więcej >

Konkurs na stanowisko asystenta w Centrum Teledetekcji

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii, Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

czytaj więcej >

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii, Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii

czytaj więcej >

Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Teledetekcji

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

czytaj więcej >

SUSZA ROLNICZA 2018

czytaj więcej >