Aktualności

Serdecznie zapraszamy na Seminarium, na którym dr Sebastian Banaszek, wygłosi referat pt. „Geomatyka nowoczesna – Big Data i integracja danych”

Serdecznie zapraszamy na Seminarium, na którym dr Sebastian Banaszek,  wygłosi referat pt. „Geomatyka nowoczesna – Big Data i integracja danych”

Seminarium odbędzie się dnia 18 czerwca  w Sali Konferencyjnej IGiK, ul. Z. Modzelewskiego 27, Warszawa. Seminarium rozpocznie się o godz.10.00.

czytaj więcej >

Koordynator/ doradca ds. współpracy i promocji

 Koordynator/ doradca ds. współpracy i promocji

 • Przygotowanie kompleksowej oferty Instytutu;
 • Bieżąca współpraca z pozostałymi jednostkami Instytutu w celu zapewnienia aktualności oraz kompletności oferty Instytutu;
 • Określenie potencjalnych obszarów oraz rynków dla wdrożeń wyników prac badawczych Instytutu oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami działającymi w tych obszarach;
 • Identyfikacja potrzeb aktualnych oraz potencjalnych partnerów a także przygotowywanie oferty odpowiadającej tym potrzebom;
 • Poszukiwanie partnerów w celu zawiązania konsorcjów projektowych oraz koordynacja współpracy;
 • Udział w opracowywaniu wniosków projektowych;
 • Przygotowanie materiałów promocyjnych oraz oferty Instytutu dostosowanych do wymagań, potrzeb oraz obszarów działalności podmiotów zewnętrznych;
 • Koordynacja procesu obiegu dokumentów w procesie współpracy z partnerami zewnętrznymi;
 • Koordynowanie współpracy Instytutu z podmiotami zewnętrznymi na wszystkich etapach realizacji projektów;
 • Organizacja wydarzeń oraz koordynowanie udziału Instytutu w wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, warsztaty, seminaria)
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych, w tym na potrzeby innych jednostek Instytutu;
 • Identyfikacja produktów i dobór efektywnej strategii wdrożeniowej.
czytaj więcej >

Seminarium dr hab. inż. Walyeldeen Hassan Godah referat pt. " Geodetic observations for the determination of Essential Climate Variables and monitoring hydrological changes ".

Serdecznie zapraszamy na Seminarium, na którym dr hab. inż. Walyeldeen Hassan Godah,  wygłosi referat pt. " Geodetic observations for the determination of Essential Climate Variables and monitoring hydrological changes ".

czytaj więcej >

Nowoczesne Technologie Satelitarne: Zastosowanie Mozaik Sentinel-1 do Monitorowania Zmian Powierzchni w Polsce

W dobie dynamicznych zmian klimatycznych i antropogenicznych, nowoczesne technologie satelitarne odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu i zarządzaniu przestrzenią oraz zasobami rolnymi. Instytut Geodezji i Kartografii opracował Krajowe Mozaiki Zmian, bazujące na radarowych zobrazowaniach Programu Copernicus Sentinel-1 z lat 2021, 2022 i 2023.
czytaj więcej >

Zaproszenie na webinarium - Jak sztuczna inteligencja i satelitarne obserwacje Ziemi mogą pomóc chronić naszą planetę?

Instytut Geodezji i Kartografii serdecznie zaprasza do udziału w webinarium pt. Jak sztuczna inteligencja i satelitarne obserwacje Ziemi mogą pomóc chronić naszą planetę?
czytaj więcej >

EnviLink – międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych

W dniach 15-16 maja br. zespół Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii, w składzie: Maciej Bartold, Magdalena Łągiewska, Konrad Wróblewski oraz Dariusz Ziółkowski, wziął udział w konferencji EnviLink – międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych, organizowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym k. Warszawy.
czytaj więcej >

Naukowcy z Centrum Teledetekcji o roli sztucznej inteligencji i systemów satelitarnych w ochronie roślinności torfowisk PR Trójka

W dniu 7. maja br. w Polskim Radio Trójka w rozmowie z Michałem Matusem, naukowcy z Centrum Teledetekcji IGiK Maciej Bartold i Marcin Kluczek mówili o nowych możliwościach zastosowania sztucznej inteligencji do analizy danych satelitarnych na potrzeby wczesnego wykrywania stresu u roślinności torfowisk.
czytaj więcej >

Zaproszenie na seminarium - Zastosowanie danych z programu Copernicus w projekcie GrasSAT - (Fundusze Norweskie) - dla wyznaczenia warunków wzrostu biomasy łąk - Prof. K. Dąbrowska-Zielińska

Instytut Geodezji i Kartografii serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pt: "Zastosowanie danych z programu Copernicus w projekcie GrasSAT - (Fundusze Norweskie) - dla wyznaczenia warunków wzrostu biomasy łąk". Referat wygłosi Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, kierownik Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii.
czytaj więcej >

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 1. udział w pracach pomiarowych z wykorzystaniem grawimetrów absolutnych i względnych,
 2. opracowywanie wyników pomiarów grawimetrycznych,
 3. opracowywanie algorytmów i narzędzi umożliwiających automatyzację procesów przetwarzania i analizowania danych,
 4. przygotowywanie dokumentacji projektowej, przygotowywanie artykułów naukowych
 5. uczestnictwo w spotkaniach projektowych
czytaj więcej >

Seminarium poświęcone prezentacji serwisu bazującego na produktach i usługach programu Copernicus na potrzeby agencji rolnych w Polsce

czytaj więcej >