Aktualności

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej na stanowisku: Specjalista ds. geomatyki i analizy obrazu (GIS & RS)

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej na stanowisku: Specjalista ds. geomatyki i analizy obrazu (GIS & RS)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.10.2021 r.

czytaj więcej >

Pracownik Centrum Teledetekcji IGiK, dr Jędrzej Bojanowski, publikuje w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications.

Pracownik Centrum Teledetekcji IGiK, dr Jędrzej Bojanowski, publikuje w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications. Powszechnie wiadomo, że lasy mogą pomóc w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla. W artykule "Revealing the widespread potential of forests to increase low level cloud cover" autorzy po raz pierwszy wykazują dodatkowy pozytywny aspekt zalesiania, który skutkuje zwiększeniem ilości chmur niskich, które mają chłodzący wpływ na planetę.

czytaj więcej >

Zapraszamy na Dzień Obserwacji Ziemi 15.09.2021

15 września 2021 r. Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR organizuje Dzień Obserwacji Ziemi. W ramach wydarzenia przedstawimy możliwości finansowania projektów B+R+I w dziedzinie Obserwacji Ziemi (Earth Observation – EO) z programów Copernicus, ESA i Horyzont Europa. Poza prezentacją zasad uczestnictwa i zakresem tematycznym najbliższych konkursów i przetargów, będziecie mieli Państwo okazję poznać doświadczenia firmy realizującej projekty EO w programach Copernicus i Horyzont 2020.

czytaj więcej >

IGiK monitoruje suszę w 2021 r. (6 - 13 września)

Susza w okresie 6 - 13 września 2021. Opracowanie: IGiK

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient).

czytaj więcej >

Susza rolnicza 2021 - serwis mapowy

Susza rolnicza 2021 - serwis mapowy IGiK
Centrum Teledetekcji IGiK prezentuje serwis Susza rolnicza 2021 opracowany na podstawie obrazów rozkładu satelitarnego wskaźnika suszy DISS (Terra MODIS) udostępnianych w formie usługi przeglądania WMS.
czytaj więcej >

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista - Geodeta

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista - Geodeta

czytaj więcej >

Nagranie VIII Jubileuszowego Seminarium - Zastosowanie danych satelitarnych w leśnictwie

Nagranie VIII Jubileuszowego Seminarium - Zastosowanie danych satelitarnych w leśnictwie

czytaj więcej >

Centrum Geomatyki Stosowanej rekrutuje na stanowisko Specjalista ds. analiz przestrzennych

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej na stanowisku: Specjalista ds. analiz przestrzennych

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.07.2021 r.

czytaj więcej >

Nagranie VII Jubileuszowego Seminarium - Obserwacja Ziemi (Urban Policy Observatory) dla zrównoważonych miast i społeczności

Nagranie VII Jubileuszowego Seminarium - Obserwacja Ziemi (Urban Policy Observatory) dla zrównoważonych miast i społeczności

czytaj więcej >

Wymiana danych grawimetrycznych z krajami ościennymi

czytaj więcej >