Usługi WMS

Usługi WMS

Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

Kontakt w sprawie usług udostępniania: geomatyka@igik.edu.pl