Oferta

Oferta

IGIK oferuje realizację prac w zakresie:

 • osnów geodezyjnych
 • geodezji satelitarnej
 • metrologii geodezyjnej
 • grawimetrii
 • magnetyzmu ziemskiego
 • atestacji dalmierzy elektrooptycznych
 • pomiarów przemieszczeń i odkształceń
 • kartografii
 • zastosowania teledetekcji lotniczej i satelitarnej w kartografii tematycznej, rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska,
 • planowaniu przestrzennym i statystyce publicznej
 • fotogrametrii analitycznej
 • fotogrametrii cyfrowej
 • fotogrametrii naziemnej
 • systemów informacji przestrzennej
 • katastru nieruchomości i zasobu geodezyjnego
 • projektowania i budowy aparatury geodezyjnej i kartograficznej
 • ogólnych problemów geodezyjnych i kartograficznych

Usługi:

Produkty:

 • cyfrowa mapa Polski 1:200 000
 • baza danych - użytkowanie ziemi
 • satelitarne mapy obrazowe