Usługi

Grawimetria

Zespół Centrum Geodezji i Geodynamiki jest przygotowany do wykonywania prac grawimetrycznych zarówno na terenie kraju jak i na terenie Europy. Zespół dysponuje czterema grawimetrami LaCoste&Romberg model G oraz polowym grawimetrem absolutnym A10. Posiadane instrumentarium daje możliwość realizacji szerokiego zakresu prac grawimetrycznych.

Czytaj więcej >

Pomiary GNSS

Zespół Centrum Geodezji i Geodynamiki posiada duże doświadczenie w precyzyjnym pozycjonowaniu GNSS, zdobyte w licznych projektach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym (np. Czad, Uganda, Tajlandia, Niemcy). Dotyczy ono zarówno pomiarów wykonywanych w trybie statycznym, jak w czasie rzeczywistym (RTK) oraz ich opracowania.

Czytaj więcej >

Geomagnetyzm

Pomiary geomagnetyczne

Centrum Geodezji i Geodynamiki wykonuje m.in.:

• bezpośrednie pomiary deklinacji magnetycznej, wyznaczenia azymutu magnetycznego pasa startowego oraz aktualizację oznaczenia   kierunku północy magnetycznej na płycie dewiacyjnej na lotniskach,

• atestację pelengatorów i busol.

Czytaj więcej >

Geodezja inżynieryjna

Zespół Centrum Geodezji i Geodynamiki jest przygotowany do wykonywania szerokiego spektrum prac z zakresu geodezji inżynieryjnej na terenie całego kraju. Dysponuje precyzyjnymi tachimetrami elektronicznymi Leica TC 2002 oraz Leica TC 2003 wraz z bogatym wyposażeniem pomocniczym, np. precyzyjne pryzmaty GPH1P, specjalne centrowniki, adaptery i celowniki. Do pomiaru  warunków atmosferycznych posiada przetworniki ciśnienia, temperatury i wilgotności firmy Vaisala. Posiada także niwelatory precyzyjne Leica NA3003 oraz Leica DNA 03.

 

Czytaj więcej >

Wzorcowanie i atestacja instrumentów geodezyjnych

W Instytucie Geodezji i Kartografii dokonuje się badania i wzorcowania instrumentów geodezyjnych: dalmierzy, teodolitów, niwelatorów oraz łat niwelacyjnych.

W Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra Instytut dysponuje Łamaną Bazą Kalibracyjną do badań dalmierzy, zaś w siedzibie Instytutu w Warszawie znajduje się laboratorium i stanowisko do badań łat niwelacyjnych w pozycji pionowej. Wykonywane są także różnego rodzaju prace konserwacyjno-naprawcze sprzętu geodezyjnego.

Czytaj więcej >