Centrum Geomatyki Stosowanej

Prowadzone w Centrum prace obejmują szeroko rozumianą problematykę praktycznego stosowania geoinformacji w tym pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania danych przestrzennych. W naszych pracach kładziemy nacisk na cechy użytkowe danych przestrzennych i ścisłą współpracę z odbiorcami końcowymi. Realizowane w Centrum prace znajdują zastosowanie w monitorowaniu pokrycia terenu i użytkowania ziemi, w zarządzaniu terenami leśnymi, analizach sytuacji kryzysowych czy planowaniu przestrzennym. W Centrum zajmujemy się również automatyzacją procesów przetwarzania danych oraz harmonizacją i integracją baz danych. Istotną rolę w realizacji zadań prowadzonych w Centrum odgrywają prace prowadzone w ramach współpracy z europejskimi instytucjami i agencjami.