Linked Data

Linked Data to idea, w myśl której można używając prostych zdań zapisać informacje o wszystkich obiektach wiedzy ludzkiej - zadanie ogromnie ambitne, ale według jej twórców wykonalne. Takie proste zdania składają się z podmiotu, orzeczenia i dopełnienia. RDF (ang. Resource Description Framework) jest standardem, który określa, w jaki sposób należy tworzyć takie trójczłonowe zdania. Najważniejsze zasady Linked Data to używanie odnośników zamiast tekstu (URI) oraz zastosowanie składni prostego zdania twierdzącego: podmiot - orzeczenie - dopełnienie (RDF). Cała reszta to rozwinięcie tych zasad i ich szczegółowa implementacja. RDF to tylko trzon składni Linked Data. Jeśli chcemy pretendować do uniwersalnego reprezentowania wiedzy potrzebne są bardziej rozbudowane słowniki i narzędzia. RDF jest w miarę uniwersalny przez co pozwala np. na użycie wewnątrz znanych i popularnych standardów metadanych takich jak Dublin Core czy też Friend-of-a-Friend przeznaczanego do charakteryzacji danych o ludziach. Sam standard ma już wbudowane rozszerzenie RDF-SChema z definicją klas dla budowania ontologii. Powstaje całe kompletne języki ontologii takie jak OWL czy SKOS, języki kwerend baz danych jak SPARQL i inne narzędzia.

W Centrum Geomatyki wykorzystujemy model linked data wraz z językiem kwerend baz danych SPARQL do przechowywania oraz reprezentacji danych geograficznych w trwającym od 1.10.2020 r. projekcie badawczym InCoNada (Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases.). Głównym celem projektu jest z większenie wykorzystania przez użytkowników informacji dotyczących pokrycia terenu i użytkowania ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz krajowych baz danych. Więcej o projekcie można poczytać na jego stronie inconada.eu.

Model ten wykorzystywany jest również w projekcie EO4GEO, w którym przy jego pomocy tworzona jest innowacyjna interaktywna baza informacji opisujących ontologie dla dziedzin związanych z EO/GI nazwana Body of Knowledge for EO/GI. Więcej informacji o bazie dostępne na stronie http://www.eo4geo.eu/bok/