Praca

IGiK ogłasza nabór do pracy w Centrum Teledetekcji na stanowisku: Specjalista

czytaj więcej >

IGiK ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej na stanowisku: Młodszy specjalista

czytaj więcej >

IGiK ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej na stanowisku: Specjalista (Geoinformatyk)

czytaj więcej >

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geodezji i Geodynamiki

W związku z rozwojem zespołu Centrum Geodezji i Geodynamiki poszukujemy kandydata/-tki na stanowisko: młodszy specjalista

czytaj więcej >

Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów.

czytaj więcej >

Centrum Teledetekcji ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. programowania

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista ds. programowania w Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.

czytaj więcej >

Konkurs na stypendium naukowe w Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK

Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Geomatyki Stosowanej) ogłosił konkurs nad stypendium naukowe dla stypendysty/doktoranta w projekcie badawczym: NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”.

czytaj więcej >

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej na stanowisku Geoinformatyk (GIS, teledetekcja)

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej. W związku z pozyskaniem nowych projektów badawczo-rozwojowych i dynamicznym rozwojem zespołu Centrum Geomatyki Stosowanej poszukujemy kandydata/-tki na stanowisko: Specjalista - Geoinformatyk (GIS / teledetekcja)

czytaj więcej >

Konkurs na stypendium naukowe NCN w Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK

Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Geomatyki Stosowanej) ogłosił konkurs nad stypendium naukowe dla stypendysty/doktoranta w projekcie badawczym: NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”.

czytaj więcej >

Oferta stażu podoktorskiego (post-doc position) w Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK

The Centre of Applied Geomatics at the Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, Poland, offers a post-doc position in the project funded by the National Science Centre (NCN) OPUS21 entitled: “Assessment of the impact of weather conditions on forest health status and forest disturbances at regional and national scale based on the integration of ground and space-based remote sensing datasets”.

czytaj więcej >