Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. zw. dr hab. inż. Jan Kryński
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK

Członkowie Rady Naukowej

prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska- Zielińska
dr Marcin Sękowki
dr inż. Przemysław Dykowski
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH
dr hab. inż. Agata Hościło, prof. IGiK
prof. dr hab. Alina Maciejewska
mgr inż. Łukasz Piotr Łowiński - reprezentant Ministra Edukacji i Nauki
p. Bartłomiej Stecki - reprezentant Ministra Rozwoju i Technologii
wakat