Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. zw. dr hab. inż. Jan Kryński
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

Sekretarz Rady Naukowej


Członkowie Rady Naukowej

dr hab. inż. arch. Adam Baryłka, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska- Zielińska
dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK
dr inż. Przemysław Dykowski
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH
dr hab. inż. Agata Hościło, prof. IGiK
mgr inż. Łukasz Piotr Łowiński - reprezentant Ministra Edukacji i Nauki
prof. dr hab. Alina Maciejewska
dr Anna Markowska
dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof IGiK - p.o. Dyrektora