Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej w kadencji 2017 - 2021

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Alina Maciejewska

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Jan Kryński
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM

Sekretarz Rady Naukowej

dr Dariusz Dukaczewski

Członkowie Rady Naukowej

dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK
prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska- Zielińska
mgr Martyna Gatkowska
prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH
dr inż. Agata Hościło
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM