Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej w kadencji 2016 - 2019

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Jan Kryński

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
prof. dr hab. Alina Maciejewska

Sekretarz Rady Naukowej

dr Dariusz Dukaczewski

Członkowie Rady Naukowej

dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK
dr inż. Maria Budzyńska
mgr inż. Przemysław Dykowski
dr inż. Agata Hościło
mgr Martyna Gatkowska              
dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK  
dr Jan Musiał      
prof. dr hab. inż. Bogdan Ney      
mgr Daria Predko      
dr Marcin Sękowski      
dr inż. Jacek Szer          
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki  
dr Dariusz Ziółkowski