Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

   prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

Wiceprzewodniczący

   prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
   dr hab. inż. Agata Hościło, prof. IGiK

Sekretarz Rady Naukowej

   dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK

Członkowie Rady Naukowej

   dr hab. inż. arch. Adam Baryłka, prof. WAT
   prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
   prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska- Zielińska
   dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK
   dr inż. Przemysław Dykowski
   dr hab. inż. Walyeldeen Hassan Godah, prof. IGiK
   mgr Radosław Gurdak
   dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH
   mgr inż. Łukasz Piotr Łowiński - reprezentant Ministra Edukacji i Nauki
   dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. AMW
   dr hab. inż. Michał Szota, Dyrektor IGIK
   dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW