Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej w kadencji 2017 - 2022

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. zw. dr hab. inż. Jan Kryński
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK

Członkowie Rady Naukowej

prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska- Zielińska
dr Jan Musiał
dr inż. Przemysław Dykowski
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH
dr hab. inż. Agata Hościło, prof. IGiK
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
mgr inż. Łukasz Piotr Łowiński - reprezentant Ministra Edukacji i Nauki
prof. dr hab. Alina Maciejewska
p. Bartłomiej Stecki - reprezentant Ministra Rozwoju i Technologii