Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

   prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

Wiceprzewodniczący

   prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

Sekretarz Rady Naukowej

   dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK

Członkowie Rady Naukowej

   prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
   prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
   dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK
   dr inż. Ewa Panek-Chwastyk
   dr hab. inż. Walyeldeen Hassan Godah, prof. IGiK
   mgr inż.  Magdalena Łągiewska
   dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH
   mgr inż. Łukasz Piotr Łowiński - reprezentant Ministra Edukacji i Nauki
   dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. AMW
   dr hab. inż. Michał Szota, Dyrektor IGIK
   dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW