Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej w kadencji 2017 - 2020

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. zw. dr hab. inż. Jan Kryński
Wakat

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK

Członkowie Rady Naukowej

dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK
prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska- Zielińska
dr inż. Przemysław Dykowski
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH
dr inż. Agata Hościło
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
mgr inż. Łukasz Piotr Łowiński - reprezentant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Alina Maciejewska
p. Bartłomiej Stecki - reprezentant Ministra Inwestycji i Rozwoju
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM