Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej w kadencji 2017 - 2020

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. zw. dr hab. inż. Jan Kryński
Wakat

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. IGiK

Członkowie Rady Naukowej

dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK
prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska- Zielińska
dr inż. Przemysław Dykowski
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH
dr inż. Agata Hościło
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
prof. dr hab. Alina Maciejewska
p. Bartłomiej Stecki
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM