Dyrekcja

p. o. Dyrektora Instytutu

dr hab. Monika Wilde-Piórko
tel.: +48 022 329-19-00
e-mail: igik@igik.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

wakat

Sekretarz Naukowy Instytutu

wakat

Główna Księgowa

mgr Katarzyna Kowalik
tel.: +48 022 329-19-79
e-mail: katarzyna.kowalik@igik.edu.pl


Sekretariat:

mgr inż. Krystyna Michałowska
tel.: +48 022 329-19-00
fax.: +48 022 329-19-50
e-mail: sekretariat@igik.edu.pl