Działy obsługi nauki

Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

Kierownik Ośrodka

mgr Barbara Smyl
tel. +48 022 329-19-17
e-mail: biblioteka@igik.edu.pl 
Więcej…


Dział Koordynacji Projektów

Kierownik

mgr inż. Anna Butkiewicz
tel.+ 48 022 329-19-09
e-mail:  anna.butkiewicz@igik.edu.pl
Więcej…


Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik

Jadwiga Kamińska
tel.+ 48 022 329-19-19, + 48 022 329-19-11
e-mail: jadwiga.kaminska@igik.edu.pl
Więcej…


Dział Kadr

Kierownik

Ewa Glinka
tel.+ 48 022 329-19-25
e-mail: ewa.glinka@igik.edu.pl
Więcej…


Dział Obsługi Informatycznej

Kierownik

mgr Robert Ślaski
tel. +48 022 329-19-80
e-mail: robert.slaski@igik.edu.pl
Więcej…


Dział Techniczno-Organizacyjny

Kierownik

mgr Mariusz Ogórek
tel.+ 48 022 329-19-16
kom.+ 48 603-987-767
e-mail: mariusz.ogorek@igik.edu.pl
Więcej…