Dział Finansowo-Księgowy

Główna Księgowa

mgr Katarzyna Kowalik
tel.+ 48 022 329-19-79
e-mail: katarzyna.kowalik@igik.edu.pl
 

Zastępca Głównej Księgowej

mgr Joanna Zabrocka
tel.+ 48 022 329-19-09,
e-mail: joanna.zabrocka@igik.edu.pl

Dział Finansowo-Księgowy prowadzi sprawy związane z obsługą finansową działalności Instytutu oraz sprawozdawczością finansową.


Elżbieta Weremiuk
e-mail: elzbieta.pintara@igik.edu.pl