Dział Techniczno-Organizacyjny

Kierownik

mgr Mariusz Ogórek
tel.+ 48 022 329-19-16
e-mail:  mariusz.ogorek@igik.edu.pl


Dział Techniczno-Organizacyjny jest powołany do prowadzenia spraw administracyjnych i gospodarczych w Instytucie. Wewnętrzną jednostką organizacyjną Działu jest Zakładowe Archiwum Akt.


Barbara Mańkowska

tel.+48 022 329-19-15
e-mail:  barbara.mankowska@igik.edu.pl