Dział Koordynacji Projektów

Kierownik

mgr inż. Anna Butkiewicz
tel.+ 48 022 329-19-09
e-mail:  anna.butkiewicz@igik.edu.pl

Dział prowadzi sprawy związane z obsługą formalną projektów  realizowanych w Instytucie i ich zarządzaniem , w tym:

prowadzenie umów dotyczących prac wdrożeniowych krajowych i zagranicznych, w ramach programów ramowych UE;
prowadzenie umów dotyczących projektów badawczych ustanawianych w wyniku przeprowadzonych konkursów
prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem, rozstrzyganiem oraz uczestniczeniem w przetargach na prace naukowe, badawcze i rozwojowe oraz na zakup aparatury i sprzętu badawczego, a także pomaganie w organizowaniu przetargów prowadzonych przez Dział Techniczno-Organizacyjny i Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
opracowywanie opinii prawnych dla sądów powszechnych i jednostek administracji państwowej i samorządowej.


mgr Joanna Zabrocka
tel.+ 48 022 329-19-09
e-mail: joanna.zabrocka@igik.edu.pl

mgr Ilona Wojciechowska
tel.+ 48 022 329-19-09
e-mail: ilona.wojciechowska@igik.edu.pl