Seminaria

Seminaria

Celem cyklu seminariów w Instytucie Geodezji i Kartografii, zainaugurowanego 9 kwietnia 2018 roku, jest prezentacja tematyki badawczej oraz nowych trendów badawczych w obszarze zainteresowań Instytutu. Seminarium będzie służyć wymianie wiedzy i umiejętności oraz zwiększeniu potencjału badawczego pracowników Instytutu.


Program seminariów na kwiecień-czerwiec 2018

w godzinach 09.00 - 10.00


9.IV, Wybrane Globalne Systemy pomiarowo – obserwacyjne w powiązaniu z informacją satelitarną – zastosowanie w prognozach klimatycznych prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska
23.IV, Analiza sejsmiczna pływowych rejestracji grawimetrycznych, dr hab. M. Wilde-Piórko
14.V, Badanie czasowych zmian funkcjonałów ziemskiego pola siły ciężkości, dr inż. W. Godah, dr inż. M. Szelachowska
28.V, Szacowanie biomasy lasów w skali kraju na podstawie synergii danych optycznych i radarowych– Projekt GLOB BIOMASS – dr Agata Hościło
11.VI, Wieloczasowe metody interferometryczne w badaniach deformacji obszarów charakteryzujących się różnymi typami pokrycia terenu. dr Dariusz Ziółkowski
25.VI, Analiza krótko- i długo-okresowych zmian przyspieszenia siły ciężkości w Obserwatorium Borowa Góra zarejestrowanych przez grawimetr, nadprzewodnikowy iGrav-027, mgr inż. P. Dykowski