Seminaria

Celem cyklu seminariów w Instytucie Geodezji i Kartografii, zainaugurowanego 9 kwietnia 2018 roku,  jest prezentacja tematyki badawczej oraz nowych trendów badawczych w obszarze zainteresowań Instytutu. Seminarium służy wymianie wiedzy i umiejętności oraz zwiększeniu potencjału badawczego pracowników Instytutu.

Seminarium Model globalnego systemu miast

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, na seminarium mgr inż. Katarzyny Goch pt.: "Model globalnego systemu miast". Seminarium odbędzie się 16 maja 2022 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2 piętrze. W seminarium będzie można również wziąć udział online poprzez aplikację MS Teams

czytaj więcej >

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Teledetekcja (OPOLIS) w Instytucie Geodezji i Kartografii

Zapraszamy na seminarium online prof. dr hab. Katarzyny Dąbrowskiej-Zielińskiej oraz dr inż. Zbigniewa Bochenka pt.: "Teledetekcja (OPOLIS) w Instytucie Geodezji i Kartografii".


Seminarium odbędzie się 8 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams Klik

czytaj więcej >

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Kartografia numeryczna w IGiK

Zapraszamy na seminarium online dr hab. Dariusza Dukaczewskiego pt.: "Kartografia numeryczna w IGiK".

Seminarium odbędzie się 22 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams klik

czytaj więcej >

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Układy odniesienia i osnowy geodezyjne w Instytucie Geodezji i Kartografii

Zapraszamy na seminarium online prof. dr hab. inż. Jana Kryńskiego, dr Marcina Sękowskiego i dr inż. Małgorzaty Szelachowskiej pt.: "Układy odniesienia i osnowy geodezyjne w Instytucie Geodezji i Kartografii".


Seminarium odbędzie się 8 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams klik

czytaj więcej >

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Monitorowanie pokrycia terenu i użytkowania ziemi – wkład Instytutu Geodezji i Kartografii w europejski program CORINE Land Cover

Zapraszamy na seminarium online dr hab. inż. Agaty Hościło pt.: "Monitorowanie pokrycia terenu i użytkowania ziemi – wkład Instytutu Geodezji i Kartografii w europejski program CORINE Land Cover".


Seminarium odbędzie się 12 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams klik

czytaj więcej >

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Zastosowanie teledetekcji do monitorowania obszarów podmokłych, w tym obszarów należących do Konwencji Ramsar

Zapraszamy na seminarium online dr Macieja Bartolda i prof. dr hab. Katarzyny Dąbrowskiej-Zielińskiej pt.: "Zastosowanie teledetekcji do monitorowania obszarów podmokłych, w tym obszarów należących do Konwencji Ramsar".

Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams klik

czytaj więcej >

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Zapraszamy na seminarium online dr inż. Przemysława Dykowskiego, prof. dr hab. inż. Jana Kryńskiego, dr Marcina Sękowskiego oraz mgr inż. Marka Dróżdża pt.: "Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ".

Seminarium odbędzie się 10 maja 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams klik

czytaj więcej >

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Obserwacja Ziemi (Urban Policy Observatory) dla zrównoważonych miast i społeczności

Zapraszamy na seminarium online dr hab. Dariusza Dukaczewskiego i dr Anny Markowskiej pt.: "Obserwacja Ziemi (Urban Policy Observatory) dla zrównoważonych miast i społeczności".

Seminarium odbędzie się 24 maja 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams klik

czytaj więcej >

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Zastosowanie danych satelitarnych w leśnictwie

Zapraszamy na seminarium online dr hab. inż. Agaty Hościło, mgr Anety Lewandowskiej, mgr inż. Michała Kałuskiego oraz mgr Adama Waśniewskiego pt.: "Zastosowanie danych satelitarnych w leśnictwie".

Seminarium odbędzie się 21 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams klik

czytaj więcej >

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Badania zmian pola magnetycznego Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii

Zapraszamy na seminarium online dr hab. inż. Elżbiety Welker, mgr inż. Anny Ejsmont oraz mgr inż. Marka Dróżdża pt.: "Badania zmian pola magnetycznego Ziemi w Instytucie Geodezji i Kartografii".

Seminarium odbędzie się 11 października 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams

czytaj więcej >