2019

Celem cyklu seminariów w Instytucie Geodezji i Kartografii, zainaugurowanego 9 kwietnia 2018 roku, jest prezentacja tematyki badawczej oraz nowych trendów badawczych w obszarze zainteresowań Instytutu. Seminarium służy wymianie wiedzy i umiejętności oraz zwiększeniu potencjału badawczego pracowników Instytutu.


Wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, serdecznie zapraszamy do Instytutu Geodezji i Kartografii na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

Seminarium „Numeryczne symulacje ewolucji rzek na Ziemi i Tytanie”

28 stycznia 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Katarzyny Misiury pt.: „Numeryczne symulacje ewolucji rzek na Ziemi i Tytanie”

czytaj więcej >

Seminarium Seasonal crustal deformation in Himalayas induced by hydrological loading

11 lutego 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Jagat Dwipendra Ray pt.: „Seasonal crustal deformation in Himalayas induced by hydrological loading”

czytaj więcej >

Seminarium „Perspektywy wykorzystania chmury obliczeniowej Google Earth Engine w pracach Instytutu Geodezji i Kartografii na przykładzie wyznaczania wilgotności gleby z danych mikrofalowych satelity Sentinel-1”

25 lutego 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Jana Musiała pt.: „Perspektywy wykorzystania chmury obliczeniowej Google Earth Engine w pracach Instytutu Geodezji i Kartografii na przykładzie wyznaczania wilgotności gleby z danych mikrofalowych satelity Sentinel-1”

czytaj więcej >

Seminarium „Produkty serwisu lądowego Copernicus źródłem informacji o pokryciu terenu w skali kraju: baza danych Corine Land Cover 2018 oraz warstwy wysokorozdzielcze (eng. High Resolution Layers)„

11 marca 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr inż. Agaty Hościło, mgr Anny Mirończuk pt.: „Produkty serwisu lądowego Copernicus źródłem informacji o pokryciu terenu w skali kraju: baza danych Corine Land Cover 2018 oraz warstwy wysokorozdzielcze (eng. High Resolution Layers)„

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >

Seminarium „W jaki sposób grawimetry mogą poprawić zapisy trzęsień ziemi?”

25 marca 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr inż. Kamili Karkowskiej pt.: „W jaki sposób grawimetry mogą poprawić zapisy trzęsień ziemi?”

czytaj więcej >

Seminarium „Szczegółowa informacja o pokryciu terenu na przykładzie produktów serwisu Copernicus o zasięgu lokalnym: Urban Atlas, Riparian Zones i Natura2000”

8 kwietnia 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr Damiana Olszewskiego i mgr inż. Michała Kałuskiego pt.: "Szczegółowa informacja o pokryciu terenu na przykładzie produktów serwisu Copernicus o zasięgu lokalnym: Urban Atlas, Riparian Zones i Natura2000”

czytaj więcej >

Seminarium Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych

27 maja 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Anny Markowskiej pt.: "Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych"

czytaj więcej >

Seminarium The South African Crop Monitoring & Estimation System - Current Status

Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 3 czerwca o godzinie 10 w siedzibie Instytutu.

czytaj więcej >

Seminarium Wykorzystanie rejestru danych Global Urban Footprint (GUF) do budowy wektorowej bazy sieci osadniczej w Polsce

10 czerwca 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr inż. Małgorzaty Brzezińskiej-Klusek pt.: „Wykorzystanie rejestru danych Global Urban Footprint (GUF) do budowy wektorowej bazy sieci osadniczej w Polsce”

czytaj więcej >

Seminarium Modernizacja i aktualizacja Geoportalu OGNIWO

14 października 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Anny Markowskiej pt.: "Modernizacja i aktualizacja Geoportalu OGNIWO".

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >

Seminarium Rozpoznanie globalnych własności fluktuacji dekadowych pola magnetycznego Ziemi poprzez analizę harmoniczną jego zachowania czasowego opisanego rodziną modeli IGRF/DGRF w okresie 1900-2010

28 października 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr hab. Lecha Krysińskiego pt.: „Rozpoznanie globalnych własności fluktuacji dekadowych pola magnetycznego Ziemi poprzez analizę harmoniczną jego zachowania czasowego opisanego rodziną modeli IGRF/DGRF w okresie 1900-2010”

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >

Seminarium Life AdaptCity PL - wykorzystanie teledetekcji w monitoringu terenów antropogenicznych oraz środowiska dla obszaru miasta st. Warszawy

25 listopada 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr Damiana Olszewskiego, mgr inż. Patryka Gryzbowskiego i mgr Radosława Gurdaka pt.: "Life AdaptCity PL - wykorzystanie teledetekcji w monitoringu terenów antropogenicznych oraz środowiska dla obszaru miasta st. Warszawy"

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >

Seminarium Testing Maps for Visually Impaired and Blind Students in Kurdistan Regions, Iraq

9 grudnia 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium Ashna A. Kareem (Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics, Department of Cartography and Geoinformatics, Hungary) pt.: "Testing Maps for Visually Impaired and Blind Students in Kurdistan Regions, Iraq"

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >