Seminarium „Szczegółowa informacja o pokryciu terenu na przykładzie produktów serwisu Copernicus o zasięgu lokalnym: Urban Atlas, Riparian Zones i Natura2000”

Dodano: 20 grudnia 2018

8 kwietnia 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr Damiana Olszewskiego i mgr inż. Michała Kałuskiego pt.: "Szczegółowa informacja o pokryciu terenu na przykładzie produktów serwisu Copernicus o zasięgu lokalnym: Urban Atlas, Riparian Zones i Natura2000”

W trakcie prac wykonanych przez zespół IGIK w ramach umowy z Europejską Agencją Środowiska (EEA) oprócz przygotowania bazy CLC2018, weryfikacji warstw wysokorozdzielczych, przeprowadzono także ocenę jakości produktów lokalnych, tj.: Urban Atlas, Riparian Zones i Natura 2000, będących części komponentu lokalnego serwisu lądowego programu Copernicus. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną poszczególne produkty oraz podejście przyjęte w trakcie prac związanych z uszczegóławianiem produkt Urban Atlas poprzez dodanie informacji o sposobie użytkowania ziemi. Na zakończenie autorzy zaprezentują wyniki porównania mapy wysokości budynków dla Warszawy wygenerowanej na podstawie danych satelitarnych (element produktu Urban Atlas) z mapą wysokości budynków uzyskaną z danych ISOK.

Źródło: Urban Atlas 2012