2018

Celem cyklu seminariów w Instytucie Geodezji i Kartografii, zainaugurowanego 9 kwietnia 2018 roku,  jest prezentacja tematyki badawczej oraz nowych trendów badawczych w obszarze zainteresowań Instytutu. Seminarium służy wymianie wiedzy i umiejętności oraz zwiększeniu potencjału badawczego pracowników Instytutu.


Wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, serdecznie zapraszamy do Instytutu Geodezji i Kartografii na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

 

 

Seminarium - "Wybrane Globalne Systemy pomiarowo – obserwacyjne w powiązaniu z informacją satelitarną – zastosowanie w prognozach klimatycznych"

09.04.2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium prof. dr hab. K. Dąbrowskiej-Zielińskiej pt.: "Wybrane Globalne Systemy pomiarowo – obserwacyjne w powiązaniu z informacją satelitarną – zastosowanie w prognozach klimatycznych"

czytaj więcej >

Seminarium - "Analiza sejsmiczna pływowych rejestracji grawimetrycznych"

23.04.2018 roku w Instytutcie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr hab. M. Wilde-Piórko pt.: "Analiza sejsmiczna pływowych rejestracji grawimetrycznych".
czytaj więcej >

Seminarium - "Badanie czasowych zmian funkcjonałów ziemskiego pola siły ciężkości"

14.05.2018 roku w Instytutcie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr inż. W. Godah i dr inż. M. Szelachowskiej pt. "Badanie czasowych zmian funkcjonałów ziemskiego pola siły ciężkości"

czytaj więcej >

Seminarium - "Szacowanie biomasy lasów w skali kraju na podstawie synergii danych optycznych i radarowych" – Projekt GLOB BIOMASS.

28.05.2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Agaty Hościło pt. "Szacowanie biomasy lasów w skali kraju na podstawie synergii danych optycznych i radarowych" – Projekt GLOB BIOMASS.

czytaj więcej >

Seminarium - "Wieloczasowe metody interferometryczne w badaniach deformacji obszarów charakteryzujących się różnymi typami pokrycia terenu"

11.06.2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Dariusza Ziółkowskiego pt. "Wieloczasowe metody interferometryczne w badaniach deformacji obszarów charakteryzujących się różnymi typami pokrycia terenu".

czytaj więcej >

Seminarium - "Analiza krótko- i długo-okresowych zmian przyspieszenia siły ciężkości w Obserwatorium Borowa Góra zarejestrowanych przez grawimetr, nadprzewodnikowy iGrav-027"

25.06.2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr inż Przemysława Dykowskiego pt. "Analiza krótko- i długo-okresowych zmian przyspieszenia siły ciężkości w Obserwatorium Borowa Góra zarejestrowanych przez grawimetr, nadprzewodnikowy iGrav-027"

czytaj więcej >

Seminarium prezentujące wkład pracowników IGiK w projekt EPOS-PL

Serdecznie zapraszamy w dniu 14 września 2018 r. na seminarium organizowane przez Instytut Geodezji i Kartografii prezentujące wkład pracowników IGiK w projekt EPOS-PL kierowany przez Instytutu Geofizyki PAN.

czytaj więcej >

Seminarium „Współczesna problematyka badawcza nauki o geoinformacji (Geographical Information Science)”

24 września 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr hab. Marka Baranowskiego, prof. IGiK pt.: "Współczesna problematyka badawcza nauki o geoinformacji (Geographical Information Science)"

czytaj więcej >

Seminarium How can GNSS stations be used in the analysis of deformation of the Earth's crust?

28 września 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium Dr Mariny Ishchenko z Głównego Obserwatorium Astronomicznego Ukraińskiej Akademii Nauk pt.: "How can GNSS stations be used in the analysis of deformation of the Earth's crust?"

czytaj więcej >

Seminarium „Pozycje pozorne gwiazd”

22 października 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Marcina Sękowskiego pt.: „Pozycje pozorne gwiazd”

czytaj więcej >

Seminarium „Dokładność teoretyczna i praktyczna w precyzyjnych pomiarach geodezyjnych”

26 listopada 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr inż. Marka Dróżdża pt.: „Dokładność teoretyczna i praktyczna w precyzyjnych pomiarach geodezyjnych”

czytaj więcej >

Seminarium „Wpływ dryfu orbitalnego satelity NOAA na analizy klimatologiczne zachmurzenia”

10 grudnia 2018 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Jędrzeja Bojanowskiego pt.: „Wpływ dryfu orbitalnego satelity NOAA na analizy klimatologiczne zachmurzenia”

czytaj więcej >