2020

Celem cyklu seminariów w Instytucie Geodezji i Kartografii, zainaugurowanego 9 kwietnia 2018 roku, jest prezentacja tematyki badawczej oraz nowych trendów badawczych w obszarze zainteresowań Instytutu. Seminarium służy wymianie wiedzy i umiejętności oraz zwiększeniu potencjału badawczego pracowników Instytutu.


Wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, serdecznie zapraszamy do Instytutu Geodezji i Kartografii na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

Seminarium Modelowanie geoidy dla obszaru Polski

9 listopada 2020 r. o godz. 9:00 w aplikacji Microsoft Teams odbędzie się seminarium, w czasie którego dr inż. Małgorzata Szelachowska wygłosi wykład pt.: "Modelowanie geoidy dla obszaru Polski" - Małgorzata Szelachowska, Jan Kryński, Walyeldeen Godah.

czytaj więcej >

Seminarium Przyczyny zmian ziemskiego klimatu

13 stycznia 2020 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek wygłosi seminarium pt.: "Przyczyny zmian ziemskiego klimatu"

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >

Seminarium Modelowanie wymiany netto ekosystemu NEE na obszarach bagiennych z zastosowaniem danych satelitarnych

27 stycznia 2020 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii Prof. dr hab. Katarzyna Dabrowska-Zielińska wygłosi seminarium pt.: „Modelowanie wymiany netto ekosystemu NEE na obszarach bagiennych z zastosowaniem danych satelitarnych”

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 8:45, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >

Seminarium Czy i w jaki sposób dane satelitarne mogą wspomagać proces zarządzania lasami?

24 lutego 2020 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii dr inż. Agata Hościło, mgr Aneta Lewandowska, mgr inż. Michał Kałuski wygłoszą seminarium pt.: „Czy i w jaki sposób dane satelitarne mogą wspomagać proces zarządzania lasami?”

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >

Seminarium Klasyczne algorytmy uczenia maszynowego

9 marca 2020 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii mgr inż. Kamila Karkowska wygłosi seminarium pt.: „Klasyczne algorytmy uczenia maszynowego”

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

czytaj więcej >

Seminarium Zastosowanie wieloletnich obserwacji satelitarnych do monitorowania wegetacji lasów w Polsce

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zdalne Seminarium IGiK, w czasie którego dr Maciej Bartold wygłosi wykład pt. "Zastosowanie wieloletnich obserwacji satelitarnych do monitorowania wegetacji lasów w Polsce".

Seminarium rozpocznie się 26 października 2020 r. o godz. 9:00 w aplikacji Microsoft Teams.

czytaj więcej >

Seminarium Modelowanie strumienia węgla nad Bagnami Biebrzańskimi z wykorzystaniem techniki kowariancji wirów

Zapraszamy na seminarium online dr Katarzyny Misiury pt.: "Modelowanie strumienia węgla nad Bagnami Biebrzańskimi z wykorzystaniem techniki kowariancji wirów" - dr Katarzyna Misiura, prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska, dr J. Musiał, dr M. Bartold, mgr R. Gurdak, mgr inż. P. Grzybowski


Seminarium odbędzie się 23 listopada 2020 roku o godzinie 9:00 w aplikacji Teams Klik

czytaj więcej >