Seminaria

Seminarium Przyczyny zmian ziemskiego klimatu

Dodano: 31 grudnia 2019

13 stycznia 2020 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek wygłosi seminarium pt.: "Przyczyny zmian ziemskiego klimatu"

Obserwowany od ponad stu lat globalny wzrost temperatury na Ziemi powoduje zmniejszanie grubości pokryw lodowych monitorowany za pomocą satelitarnych misji altimetrycznych i grawimetrycznych, a także globalny wzrost poziomu oceanu światowego monitorowany za pomocą pomiarów mareograficznych oraz altimetrii satelitarnej. Jako jedną z przyczyn wzrostu tej temperatury wymienia się działalność człowieka, która jest związana z produkcją gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla,  na skutek spalania olei napędowych, węgla oraz gazu. Inną przyczyną wzrostu globalnej  temperatury jest stały dopływ energii płynącej z wnętrza Ziemi na skutek rozpadu radioaktywnych izotopów uranu, toru i potasu. Ostatnie badania wskazują, że przyczyną zmian ziemskiego klimatu może być również zmienna aktywność cyklu słonecznego, która wpływa na intensywność galaktycznego promieniowania kosmicznego odpowiedzialnego za jonizację troposfery i powstawanie chmur na niskich wysokościach. Globalna zmiana pokrywy chmur wpływa na zmiany albedo, które reguluje dopływ promieniowania słonecznego ogrzewającego troposferę oraz wody oceanu światowego.