Wydawnictwa

GEOINFORMATION ISSUES (kontynuacja Prac Instytutu Geodezji i Kartografii, ukazujących się w latach 1948 – 2009) jest czasopismem recenzowanym, wydawanym w języku angielskim, zawierającym artykuły z wynikami oryginalnych prac naukowo-badawczych z dziedziny geodezji, fotogrametrii, kartografii, GIS i teledetekcji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na lata 2019-2020 na realizację zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), jakim jest pozyskanie numerów DOI (Digital Object Identifier) dla artykułów publikowanych w czasopiśmie “Geoinformation Issues”. Zadanie finansowane jest w ramach umowy nr 665/P-DUN/ZO/2019.

SERIA MONOGRAFICZNA jest  wydawnictwem recenzowanym, ukazującym się od 2001 roku, zawierającym jednotematyczne opracowania poświęcone wynikom uzyskanym w toku realizacji prac doktorskich, habilitacyjnych i dużych projektów badawczych.

ROCZNIK ASTRONOMICZNY  jest wydawany od 1946 roku. Zawiera opracowane na odpowiedni rok, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami, zestawy uporządkowanych danych przeznaczonych do wyznaczania pozycji gwiazd, Słońca, Księżyca i planet.