Geoinformation Issues

GEOINFORMATION ISSUES (Problemy Geoinformacji) is a journal issued 1-2 times a year, publishing peer-reviewed articles covering theoretical, experimental or applicable problems of geodesy, surveying engineering, photogrammetry, cartography, GIS and remote sensing.

Pozyskanie numerów DOI (Digital Object Identifier) dla artykułów publikowanych w czasopiśmie Geoinformation Issues - zadanie finansowane w latach 2019-2020 w ramach umowy 665/P-DUN/ZO/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.