Geoinformation Issues

Problemy Geoinformacji (Geoinformation Issues) tom 10, zeszyt 1, 2018

ISSN 2300-4916
Wersja papierowa jest jego wersją pierwotną

Walyeldeen Godah, Andenet A. Gedamu, Tulu B. Bedada
Udział grawimetrycznych misji satelitarnych w modelowaniu ziemskiego pola siły ciężkości – badanie dla obszaru Etiopii i Ugandy w Afryce Wschodniej

Elżbieta Welker, Anna Jędrzejewska
Opracowanie zmian pola magnetycznego Ziemi w Polsce w latach 1954–2017; redukcja archiwalnych wartości deklinacji magnetycznej na punktach zdjęcia magnetycznego do jednolitej epoki

Radosław Gurdak, Patryk Grzybowski
Studium wykonalności wykorzystania wskaźników roślinnych generowanych na podstawie obrazów satelitarnych Sentinel-2 i PlanetScope do monitorowania faz rozwoju pszenicy ozimej

Patryk Grzybowski, Radosław Gurdak
Zmiany w zabudowie na terenach klinów napowietrzających miasta Warszawy

Michał Kałuski, Agata Hościło, Radosław Gurdak
Ocena dokładności warstwy Copernicus Building Height 2012 na przykładzie miasta Warszawa

Joanna Tuszyńska, Martyna Gatkowska, Karolina Wróbel, Katarzyna Jagiełło
Badanie pilotażowe prezentujące możliwości określenia przybliżonej daty zbiorów na podstawie zdjęć satelitarnych Sentinel-2

czytaj więcej >