Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Prace IGiK - zeszyt 102 tom XLVIII

cena 32 zł

Referaty na sesję naukową z okazji Jubileuszu prof. Wojciecha Janusza, Warszawa, 28 marca 2001 r.

Bogdan Ney
Profesor Wojciech Janusz – Inżynier Geodeta, Wybitny Uczony, Uznany Innowator

Roman Ciesielski
O zmianach stanu konstrukcji inżynierskich, ich przyczynach i sprawdzeniach pomiarowych

Witold Prószyński
O wkładzie Profesora Wojciecha Janusza w doskonalenie metodyki opracowania wyników pomiarów i analiz w geodezji inżynieryjnej

Stefan Przewłocki
Geodezja inżynieryjna – bliżej do geodezji i kartografii czy do inżynierii lądowej i wodnej

Lubomir W. Baran
Geodezyjny System Stacji Permanentnych GPS w Polsce

Alojzy Wasilewski, Zofia Rzepecka
Zastosowanie GPS w geodezji inżynieryjnej

Jan Gocał
Wybrane technologie pomiarów inżynierskich oparte na wykorzystaniu instrumentów elektronicznych

Adam Żurowski
Geodezyjne pomiary kontrolne budowli morskich

Jerzy Bernasik
Realia i perspektywy pomiarów odkształceń

Stefan Cacoń
Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt-górotwór

czytaj więcej >